Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Schildklierscan met Jodium (uptakemeting)

Binnenkort heeft u een schildklieronderzoek op de nucleaire geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u verteld waarom dit onderzoek nodig is. In deze informatie leggen wij uit hoe het onderzoek gaat. Lees alle informatie goed door. Het kan zijn dat de uitvoering in uw situatie iets afwijkt.

Let op! 

  • Het onderzoek wordt gedaan op twee aaneensluitende dagen. 
  • Als u schildkliermedicatie gebruikt, dan moet deze medicatie tijdelijk worden gestopt. Zie Voorbereiding.

Doel van het onderzoek

Tijdens dit onderzoek kunnen we beoordelen hoeveel en hoe snel uw schildklier jodium opneemt (= uptakemeting of schildkliermeting). Dit geeft informatie over de werking van uw schildklier.

Als het nodig is, kan de behandeling van een te snel of te langzaam werkende schildklier worden ingesteld op basis van de resultaten van dit onderzoek. Dit onderzoek wordt ook wel schildklierscintigrafie genoemd.

Schildkliermedicatie eventueel tijdelijk stoppen

Het gebruik van schildkliermedicatie kan de beeldvorming tijdens de scintigrafie beïnvloeden. Daarom is het nodig dat deze medicatie van te voren wordt gestopt. Eventuele andere medicatie mag u doorgebruiken zoals u gewend bent.

  • Bij uw afspraak (bij de datum en tijd van dit onderzoek) leest u of dit voor u van toepassing is. Controleer dus goed of uw tijdelijk bepaalde medicijnen niet mag innemen. 

Voor het onderzoek is verder geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd op twee achtereenvolgende dagen.

  • Op de eerste dag neemt u de capsule met radioactief jodium in met een beetje water. Hiervoor moet u op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis komen. Deze afspraak duurt ongeveer vijf minuten.
  • De volgende dag is het jodium in de schildklier opgenomen en komt u terug om de foto's te maken.

Tijdens het maken van de foto's ligt u op een onderzoekstafel. We plaatsen de (grote) gammacamera vrij dicht boven uw hals. De gammacamera registreert de straling die door de radioactieve stof wordt uitgezonden. Zo kunnen foto's worden gemaakt en kan de arts een beeld krijgen van uw schildklier.

U merkt niet dat de foto's worden gemaakt. U kunt uw kleding aanhouden, alleen uw hals dient onbedekt te zijn. Een eventuele ketting moet af.

Tijdens het maken van de foto's moet u zo stil mogelijk blijven liggen, zodat de foto's zo scherp mogelijk worden. Na het maken van de foto's kan het zijn dat de nucleair geneeskundige uw schildklier in de hals wil voelen.

Dit bezoek duurt ongeveer een half uur.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de risico's af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u capsule met een licht radioactieve stof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering en geeft geen bijwerkingen.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een week meten.
U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.
Als u borstvoeding geeft, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk bellen? Wij gaan dan beoordelen hoe lang het nodig is dat u tijdelijk stopt met het geven van borstvoeding.

Uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt naar uw behandelend arts verstuurd. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Ongeveer 10 dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk tijdig aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: