Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

PICC lijn controleren

Uw arts heeft met u besproken dat uw PICC-lijn wordt gecontroleerd op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Voorbereiding

Heeft u in het verleden een allergische reactie op een jodiumhoudend contrastmiddel gehad? Dan willen we dit graag van te voren weten. Wilt u ons bellen op tel. 088 - 005 7488? We verwijzen u dan naar de internist, die bepaalt welke voor- en nazorg nodig is om het onderzoek veilig uit te voeren.

Verder is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

De radioloog spuit via de PICC-lijn een klein beetje contrast, om de exacte plaats van de PICC-lijn te beoordelen met behulp van een echo en een röntgenbuis.

Als het nodig is, dan zal de radioloog meteen de ligging aanpassen of eventueel een nieuwe PICC-lijn plaatsen. Dit kan via de al geplaatste PICC-lijn: opnieuw prikken is daarom niet nodig. Als de PICC-lijn op de juiste plaats ligt, dan wordt de insteekopening weer afgeplakt met een speciale pleister. 

Verzorging van uw PICC-lijn

Om de kans op infectie zo klein mogelijk te houden is goede verzorging nog steeds erg belangrijk. U heeft hiervoor al instructies gehad. Volg deze instructies goed op!

Meer informatie over de verzorging van uw PICC-lijn vindt u hier. 

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Mogelijke complicaties

Een enkele keer treden er complicaties (bijverschijnselen) op. 

  • op de plaats waar de katheter werd ingebracht ontstaat soms een bloeduitstorting. Dit kan pijnlijk zijn maar verdwijnt na enkele dagen
  • er kan ook enkele uren na afloop van het onderzoek nog een bloeding ontstaan op de plek waar de katheter is ingebracht
  • heel zelden kan stolselvorming voorkomen. Dit kan leiden tot afsluiting van het behandelde bloedvat. Als het stolsel met de bloedstroom mee gaat kan ook een ander bloedvat afgesloten raken.

Infecties

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen en lakens worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is zeer klein.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over straling

Contrastmiddel

Bij het plaatsen gebruiken we soms een kleine hoeveelheid jodiumhoudend contrast. Bij een klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op die meestal bestaat uit niezen of rode bultjes (“galbulten”). Als u in het verleden een allergische reactie op contrast heeft gehad bepaalt de internist welke voor- en nazorg nodig is om het onderzoek veilig uit te voeren.

Omdat de gebruikte hoeveelheid contrast zeer klein is, is de kans op het ontstaan van nierschade klein.

Lees meer over het gebruik van contrastmiddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt alleen als het echt nodig is een PICC-lijn geplaatst. De aanvrager en de radiologen wegen gezamenlijk de risico's af.

Borstvoeding is geen probleem. 

Verslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde). 

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. 
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: