Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Fistulogram

Uw arts heeft met u besproken dat er een fistulogram wordt gemaakt op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek maakt het mogelijk om afbeeldingen te maken van een fistel. Een fistel is een onnatuurlijke verbinding naar de huid of naar een ander orgaan in uw lichaam. Door in de fistel een contrastvloeistof te spuiten kunnen we de ligging en de lengte van de fistel beoordelen.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe gaat het onderzoek?

Het te onderzoeken lichaamsdeel moet voor dit onderzoek bloot zijn. Overige kleding kunt u aanhouden.

U komt op een onderzoekstafel te liggen. De houding is afhankelijk van de plek waar de fistel zich bevindt. De radioloog brengt een dun slangetje in de fistelopening, waarna hij door het slangetje contrastvloeistof in de fistel spuit. Dit wordt soms als onaangenaam of pijnlijk ervaren.

Aansluitend worden er enkele foto's gemaakt.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Jodiumhoudend contrast

Omdat het contrastmiddel niet in de bloedbaan terecht komt zijn er van het gebruikte contrastmiddel geen bijwerkingen te verwachten.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over röntgenstraling.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Borstvoeding is geen probleem.

Lees meer over röntgenstraling tijdens de zwangerschap

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: