Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Blaasonderzoek bij kinderen

De kinderarts heeft met u besproken dat er een blaasonderzoek bij uw kind wordt gedaan op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Voor het onderzoek wordt uw kind enkele uren opgenomen op de kinderdagbehandeling. Van hen krijgt u apart bericht hoe laat u daar wordt verwacht. 

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek maakt het mogelijk om met behulp van een contrastvloeistof afbeeldingen te maken van de blaas en de urinebuis.

Opname op de kinderdagbehandeling

Voor dit onderzoek wordt uw kind enkele uren opgenomen op de kinderdagbehandeling. De kinderdagbehandeling neemt contact met u op hoe laat u daar wordt verwacht, en welke voorbereiding eventueel nodig is.

Inbrengen blaaskatheter

Op de kinderdagbehandeling wordt voor het onderzoek een katheter ingebracht. Uw kind komt hiervoor op de onderzoekstafel te liggen. Zijn/haar plasser wordt gewassen. Dat voelt koud en kan een beetje prikken. Via de urinebuis wordt er een slangetje (katheter) met wat glijmiddel ingebracht. Dat is een vervelend en schrijnend gevoel.

Hoe gaat het onderzoek?

Vervolgens gaat u met uw kind naar afdeling radiologie waar het blaasonderzoek plaatsvindt.

Via de katheter wordt de blaas met contrastvloeistof gevuld. Op een beeldscherm is het vullen van de blaas te zien. Tijdens het vullen van de blaas maakt de radioloog een aantal foto's. Daarbij wordt gevraagd of uw kind wil draaien op de linker en rechter zijde. 
Daarna wordt de katheter verwijderd. De onderzoekstafel wordt rechtop gezet en uw kind wordt gevraagd te plassen. Tijdens het plassen worden foto's gemaakt.

 • Jongens plassen in een fles
 • Meisjes plassen in een bakje 
 • Kleine kinderen mogen liggend op de tafel plassen: we doen er een matje onder

Na het onderzoek gaat u waarschijnlijk nog even terug naar de kinderdagbehandeling.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Voorbereiding van uw kind

In het algemeen stelt het kinderen gerust als de dingen verlopen zoals ze verwachten. Daarom is het belangrijk dat u uw kind van te voren vertelt wat er gaat gebeuren en wat het kan verwachten. Onderstaande items kunt u met uw kind bespreken:

 • het inbrengen van de katheter gaat het makkelijkst als het kind zich kan ontspannen bij het inbrengen (als uw kind de spieren samenknijpt is het inbrengen veel moeilijker)
 • het inbrengen van het slangetje (de katheter) kriebelt een beetje en geeft een schrijnend gevoel.
 • tijdens het vullen van de blaas, krijgt uw kind het gevoel dat het moet plassen: belangrijk is dat het de plas ophoudt tot dat het slangetje is verwijderd en de radioloog aangeeft dat uw kind mag gaan plassen
 • tijdens het maken van de foto's moet uw kind zich af en toe op de rechter- of linkerzij draaien. De radioloog geeft dit aan.
 • uw kind moet in een fles, bakje of matje plassen. Dit is een belangrijk onderdeel van het onderzoek
 • het röntgenapparaat is vrij groot en hangt boven de buik en maakt een raar geluid.
 • U draagt een speciaal schort tijdens het onderzoek (om u te beschermen tegen de röntgenstraling)
 • na afloop van het onderzoek kan plassen wat pijnlijk zijn. Als u merkt dat uw kind de plas gaat ophouden kan een warm bad of warme douche ontspannend werken.

U kunt tijdens het onderzoek naast uw kind staan en zijn/haar hand vasthouden. Door zelf kalm te zijn, blijft uw kind rustiger. Om uw kind af te leiden kunt u vertrouwd speelgoed of een knuffel meenemen. Let op: als u zwanger bent of mogelijk zwanger kunt zijn, dan kunt u niet mee in de röntgenkamer.

Stel gerust vragen aan de laborant of arts wanneer u of uw kind iets niet begrijpt. 

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Infectie

We doen ons uiterste best om de katheter zo schoon mogelijk in te brengen, maar ondanks onze goede zorgen bestaat de kans dat er een blaas- of urineweginfectie ontstaat. Als uw kind na enkele dagen koorts krijgt, pijn heeft bij het plassen of de plas niet goed kan ophouden, dan kunt u de huisarts of uw behandelend specialist vragen om de urine op infectie te controleren.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: