Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Urethrografie

Uw arts heeft met u besproken dat er een röntgenonderzoek van de plasbuis wordt gemaakt op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek worden foto's gemaakt van de plasbuis om de lengte en/of doorgankelijkheid te beoordelen.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe gaat het onderzoek?

Met ontbloot onderlichaam ligt u op de rechter zij op een onderzoekstafel. In de ingang van de plasbuis wordt een dun maar stevig plastic trechtertje ingebracht. Via dit trechtertje wordt een contrastvloeistof ingebracht. Nu worden onder doorlichting foto's gemaakt om de doorgankelijkheid en/of lengte van de plasbuis te beoordelen. Daarna wordt het plastic trechtertje weer verwijderd.

De contrastvloeistof kan plakkerig zijn. Na afloop van het onderzoek krijgt u in het kleedhokje een washandje met handdoek om te wassen.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Nazorg

Het kan voorkomen dat de urine tot 24 uur na het onderzoek bloederig of iets rood gekleurd is. Dit is normaal en niet verontrustend.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Contrastmiddel

Omdat het contrastmiddel niet in de bloedbaan komt is de kans op bijwerkingen heel erg klein.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over röntgenstraling.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: