Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Traanwegonderzoek met contrast

Uw arts heeft met u besproken dat er een onderzoek van uw traanwegen wordt gedaan op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek maakt het mogelijk om afbeeldingen te maken van uw traanwegen met behulp van een contrastvloeistof. De contrastvloeistof wordt ingebracht via de traanweg van het oog.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.
Eventuele contactlenzen en haarclipjes e.d. moeten tijdens het onderzoek worden verwijderd.

Hoe gaat het onderzoek?

Voor het onderzoek komt u op een onderzoekstafel te liggen. Er wordt een sterke lamp op het oog gericht en er worden oogdruppels in het oog gedruppeld.
De radioloog rekt de traanweg iets op met een stomp buisje, en daarna wordt een stomp naaldje in de traanweg geschoven tot tegen het bot aan de neuszijde. Dit kan een vervelend gevoel geven. Via het naaldje laat de radioloog contrastmiddel in de traanweg lopen en tegelijkertijd worden er foto's gemaakt. Er kan nu een drukkend gevoel in de ooghoek ontstaan. Nadat de röntgenfoto's zijn gemaakt, wordt het naaldje verwijderd.

  • Houdt u het hoofd tijdens het spuiten vooral stil, zodat de foto's niet bewogen zijn.
  • Als het contrastmiddel doorloopt naar de neus en de keel kunt u een vreemde smaak in de mond krijgen. U kunt het contrastmiddel gewoon doorslikken.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Nazorg

Na het onderzoek is er geen speciale nazorg nodig.
De oogdruppels, die u voor dit onderzoek krijgt, beïnvloeden het zicht niet.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het traanwegonderzoek.

Infectie

Ondanks alle goede zorgen kan er toch een infectie optreden. Neem daarom direct contact op met uw behandelend arts als u in de dagen na afloop van het onderzoek een toenemend dik ooglid krijgt of als het oog of het ooglid warm en branderig aan gaat voelen.

Contrastmiddel

Om de traanwegen zichtbaar te maken gebruiken we een jodiumhoudend contrastmiddel. Het jodiumhoudende contrast is een lichaamsvreemde stof en uw lichaam kan hierop reageren. Omdat het contrastmiddel niet in uw bloedbaan komt is de kans op bijwerkingen zeer klein.

Als u in het verleden een allergische reactie op contrast heeft gehad vragen wij u dit voor de start van het onderzoek te melden aan de laborant die het onderzoek begeleidt: zo nodig zal in overleg met de internist/nefroloog besproken worden welke voor- en nazorg nodig is om het onderzoek veilig uit te voeren.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over röntgenstraling.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Borstvoeding is geen probleem.

Lees meer over röntgenstraling tijdens de zwangerschap

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: