Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Marcaïnisatie

Uw arts heeft met u besproken om een injectie in de heup te plaatsen op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Doel van de behandeling

Bij deze procedure wordt een verdovende vloeistof (soms in combinatie met een ontstekingsremmende vloeistof) in het heupgewricht gespoten. Dit wordt gedaan om te testen of het gewricht hierna minder pijnlijk is. Met behulp van röntgendoorlichting (of soms met echografie) wordt gekeken of de injectie op de juiste plaats in het gewricht wordt gegeven. Uw orthopeed heeft deze procedure met u doorgesproken.

Voorbereiding

  • Als u een stollingsziekte heeft: bespreek dit van te voren met uw behandelend arts.
  • Na het onderzoek mag u niet zelf naar huis rijden, en moet u dus altijd voor vervoer terug zorgen.
  • Kenacort® mag niet gegeven worden binnen 14 dagen na een actieve infectie, antibiotica gebruik of bepaalde soorten vaccinatie (o.a. BMR, rotavirus, BCG, varicella, gele koorts). We zullen de injectie dan uitstellen. Wilt u ons z.s.m. bellen om uw afspraak te verzetten op tel. 088 – 005 7795?
  • Als u overgevoelig bent voor jodium, jodiumhoudend contrast, locale verdovingsmiddelen (bijvoorbeeld Bupivacaïne/Marcaïne), Kenacort of pleisters: wilt u dit dan voor de start van het onderzoek melden aan de radiologisch laborant?

Hoe gaat het onderzoek?

Voor het onderzoek komt u op de rug op een onderzoekstafel onder een röntgenapparaat te liggen. Eerst wordt de huid rondom het gewricht schoon gemaakt. Met behulp van röntgendoorlichting brengt de radioloog de naald in de juiste positie in het gewricht. Om er zeker van de zijn dat de naald echt op de goede plek zit wordt er eerst een klein beetje contrastvloeistof in het gewricht gespoten. Als de naald inderdaad goed zit wordt via dezelfde naald de verdovingsvloeistof (Bupivacaïne) ingespoten.
Soms wordt ook Kenacort® toegediend: dit is een ontstekingsremmer.

Het effect van de verdoving kunt u vanaf ongeveer 20 minuten voelen en houdt 8 tot 12 uur aan.

Als ook een ontstekingsremmende vloeistof is ingebracht dan kunt het effect daarvan pas na ongeveer twee dagen gaan merken. Dit kan ongeveer 6 weken pijnverlichting geven. 

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Nazorg

  • Na het onderzoek mag u uw heup normaal belasten.
  • Na het onderzoek kan kortdurend krachtsvermindering optreden. Om deze reden mag u niet zelf naar huis rijden en moet u dus altijd voor vervoer zorgen.
  • Soms kan de injectie gedurende een paar dagen napijn geven. Hiervoor kunt een pijnstiller (bijvoorbeeld Paracetamol, 4x daags maximaal 1000 mg) gebruiken.
  • Leest u a.u.b. de informatie over risico’s en bijwerkingen van de toegediende medicatie goed door. Het kan zijn dat hierin belangrijke informatie voor u staat.

Bloeding of infectie

Op de prikplek kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit kan pijnlijk zijn maar trekt binnen enkele dagen weer weg. 

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen worden gebruikt. Toch kan er een infectie ontstaan. Het risico op een eventuele infectie is klein. 

Ook is er een geringe kans op het ontstaan van een bloeding op de plaats waar geprikt wordt. 

De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

  • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
  • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
  • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
  • Meer dan 38 graden koorts

Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de bovenstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 – 005 6680).

Controle afspraak

Het is van belang dat u bij uw poliklinische controle de behandelend arts kunt vertellen wat het effect van de injectie op uw klachten is geweest. Test daarom ook het effect op de bewegingen die normaal uw pijnklachten veroorzaken. Maak notities van het beloop van uw klachten op de eerste dagen en de eerste weken na de injectie. Deze aantekeningen neemt u dan mee naar uw controlebezoek, zodat u dit met uw behandelend arts kunt bespreken.

Risico’s en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Effect van de injectie

Door de behandeling kan er tijdelijk een verdoofd gevoel in de zenuw in het been zijn of kunt u tijdelijk spierzwakte ervaren.

Infectie of nabloeding

Deze complicatie wordt beschreven in het hoofdstuk Nazorg. 

Kenacort® en Bupivacaïne

In de bijlage vindt u uitgebreide informatie over de risico’s en bijwerkingen van deze geneesmiddelen. Leest u a.u.b. deze informatie goed door.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over röntgenstraling.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Borstvoeding is geen probleem.

Lees meer over röntgenstraling tijdens de zwangerschap

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: