Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Dynamisch darmonderzoek

Uw arts heeft met u besproken dat er een darmonderzoek wordt gedaan op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Als u zich niet (goed) heeft gehouden aan de instructies kan het onderzoek vaak niet doorgaan omdat de gemaakte foto’s dan niet betrouwbaar zijn. We zullen dan een nieuwe afspraak moeten maken.

Doel van het onderzoek

Een dynamisch darmonderzoek wordt gedaan om het (mechanisch) functioneren van uw anus en/of endeldarm te beoordelen met behulp van röntgenstralen.

Voorbereiding 

2 uur voor start van het onderzoek moet u een contrastvloeistof drinken. Dit kan thuis of in het ziekenhuis:

  • Thuis contrast drinken: u haalt in de dagen voor uw afspraak bij de balie van de radiologie (kan op de locatie Arnhem, Elst en Zevenaar) een pot bariumpoeder. Dit mengt u met een kopje water (130 ml). Nadat u het goed heeft geschud (zorg dat het poeder ook los is van de bodem) laat u dit 5 minuten staan, daarna nogmaals goed schudden en dan het mengsel opdrinken. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling radiologie.
  • In het ziekenhuis contrast drinken: u meldt zich 2 uur voor start van het onderzoek bij onze balie. U krijgt van ons de contrastvloeistof om op te drinken in de wachtkamer.
    Verder is geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe gaat het onderzoek?

Het onderzoek wordt verricht door een radioloog. Liggend op uw zij wordt een slangetje in de anus ingebracht. Het inbrengen van dit slangetje kan wat vervelend zijn. De rest van het onderzoek is niet pijnlijk. Door het slangetje loopt eerst dunne en daarna dikke pap met contrastmiddel in uw endeldarm. Bij vrouwelijke patiënten wordt ook een beetje contrastmiddel in de schede ingebracht.

Daarna komt u op een toiletstoeltje te zitten. Terwijl u de ingebrachte pap uitdrukt wordt er een filmpje gemaakt met behulp van röntgenstraling.
Na afloop van het onderzoek krijgt u een washand en een handdoek om u te wassen.

Het onderzoek duurt 20 minuten.

Nazorg

Na het onderzoek is de ontlasting enige tijd wit gekleurd door de bariumpap. Bariumpap geeft soms aanleiding tot verstopping. Wij raden u aan na het onderzoek regelmatig water te drinken, of eventueel een laxeermiddel te gebruiken.

Risico’s en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over röntgenstraling.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Borstvoeding is geen probleem.

Lees meer over röntgenstraling tijdens de zwangerschap

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: