Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Dikke darm onderzoek op de radiologie

Uw arts heeft met u besproken dat er een onderzoek van de dikke darm wordt gedaan op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding goed door.

Als u zich niet (goed) heeft gehouden aan de instructies kan het onderzoek vaak niet doorgaan omdat de gemaakte foto’s dan niet betrouwbaar zijn. We zullen dan een nieuwe afspraak moeten maken.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek maakt het mogelijk om röntgenfoto's te maken van uw dikke darm met behulp van een contrastvloeistof.

Voorbereiding

Om eventuele afwijkingen van uw dikke darm te kunnen zien, is het noodzakelijk dat de darm goed schoon is. 

Om dat te bereiken moet u voor het onderzoek gelaxeerd worden. Uw behandelend arts zal u vertellen hoe u gelaxeerd gaat worden, en hoe lang u nuchter moet blijven.

Meenemen naar het onderzoek

U wordt aangeraden een hemdje of T-shirt mee te nemen dat u tijdens het onderzoek kunt dragen.

Het onderzoek

Via de anus wordt een slangetje enkele centimeters in de endeldarm gebracht. Via dit slangetje laat de radioloog een contrastvloeistof en lucht in de dikke darm lopen. Dit kan een wat opgeblazen gevoel veroorzaken.
Aansluitend worden röntgenfoto’s gemaakt, zowel liggend op uw buik, als liggend op uw zij en rug. Nadat de röntgenfoto’s zijn gemaakt, wordt het slangetje verwijderd en kunt u van het toilet gebruik maken.

Nazorg

Na het onderzoek kan er gedurende die dag nog wat waterige plakkerige contrastvloeistof uit de darm lopen. U krijgt hiervoor een inlegluier mee

Risico’s en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over röntgenstraling.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.
Borstvoeding is geen probleem.

Lees meer over röntgenstraling in de zwangerschap.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.


Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: