Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

Punctie bijnier CT geleid

Uw arts heeft met u besproken dat er een CT scan wordt gemaakt op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. Lees daarom de voorbereiding goed door.

CT scan

De afkorting CT staat voor 'Computer Tomogram'.
De CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden (een tomogram) van uw lichaam. Met de computer kunnen we deze beelden bewerken, zodat we ook 3D-beelden van uw lichaam kunnen krijgen.

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek halen we met een naald een klein stukje weefsel of wat lichaamsvocht weg. Dit weefsel of vocht wordt later in het laboratorium onderzocht. Het aanprikken wordt onder CT-geleiding gedaan, zodat nauwkeurig de plaats kan worden bepaald.

Uitslag

De radioloog maakt een verslag van de radiologische procedure.

Het weggenomen weefsel of vocht wordt in het laboratorium onderzocht. De uitslag wordt naar uw behandelend arts verstuurd. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag van de radiologische procedure lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: