Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

Nefrostomie katheter controleren op de CT

Uw arts heeft met u besproken dat er een controle wordt gedaan van uw nefrostomie-katheter op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding nodig is om het onderzoek goed uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Wat is een CT?

De afkorting CT staat voor 'Computer Tomogram'.
De CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden (een tomogram) van uw lichaam. Met de computer kunnen we deze beelden bewerken, zodat we ook driedimensionale beelden van uw lichaam kunnen krijgen.

CT scanner in Rijnstate

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?

Voor start van het onderzoek moet de katheterzak zijn geleegd. Verder is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe gaat het onderzoek het onderzoek?

Tijdens het onderzoek moet het bovenlichaam worden ontbloot, zodat de katheter vrij toegankelijk is. In de CT-kamer helpt de laborant u om in de juiste houding op de onderzoekstafel te gaan liggen. Eventueel wordt u in deze houding ondersteund met kussens of banden. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek niet van houding verandert en stil blijft liggen.

Op de katheter sluiten we een infuus met verdund contrast aan. Dit druppelt in ongeveer 5 minuten langzaam de katheter in. Aansluitend wordt de eerste scan gemaakt. De onderzoekstafel schuift voor het maken van de scans door grote ronde opening in de scanner. U hoort het geluid van de röntgenbuis, die snel ronddraait. Op de scan kunnen we zien of het contrast via de natuurlijke afvloedbuis van de nier in de blaas komt.

De laborant is tijdens het maken van de scans achter een glazen wand, en houdt via de intercom contact. Vaak worden er meerdere series foto's gemaakt. Na iedere serie opnames kunt u even ontspannen, maar u moet wel in dezelfde houding blijven liggen.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt circa 15 minuten.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Contrastmiddel

Omdat we het contrastmiddel niet in de bloedbaan spuiten is de kans op bijwerkingen heel gering.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Borstvoeding is geen probleem.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de scans. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.
Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: