Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

CT scan van de dikke darm met jodiumhoudend contrast

Uw arts heeft met u besproken dat er een CT scan van uw dikke darm wordt gemaakt. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. De voorbereiding begint al 24 uur voor het onderzoek, met een vezelarm dieet en innemen van een contrastmiddel.

 • Leest u daarom de voorbereiding goed door.
 • Als u het contrastmiddel nog niet heeft ontvangen, dan moet u dit zelf ophalen bij de balie van de afdeling radiologie op de locatie Rijnstate Arnhem-Noord (route 25) of Rijnstate Zevenaar (route 3). Dit kan op werkdagen tussen 8 en 17 uur.

Als de voorbereiding op het onderzoek niet goed is, dan kunnen we het onderzoek niet uitvoeren. 

Wat is een CT?

De afkorting CT staat voor 'Computer Tomogram'.
De CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden (een tomogram) van uw lichaam. Met de computer kunnen we deze beelden bewerken, zodat we ook driedimensionale beelden van uw lichaam kunnen krijgen.

Bij dit onderzoek kijken we vooral naar de dikke darm. 

CT scanner in Rijnstate

Waarschuwing

Soms is een CT-scan van de dikke darm niet verstandig omdat de kans op bijwerkingen erg groot is:

 • als u korter dan 3 maanden geleden bent geopereerd aan uw dikke darm
 • als u een actieve Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa hebt
 • als u enteritis hebt (ontsteking van uw dikke darm)

Als één van deze items op u van toepassing is neemt u dan contact op met uw behandelend arts of het onderzoek door kan gaan. Uw behandelend arts kan eventueel met de radioloog overleggen.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?

Om goede afbeelding van uw dikke darm te krijgen is het nodig dat uw darm tijdens het onderzoek zo schoon mogelijk is. Om dat te bereiken is op de dag vóór het onderzoek en de dag van het onderzoek een speciale voorbereiding nodig.

Het is erg belangrijk dat u onderstaande instructies goed opvolgt.

De voorbereiding bestaat uit een vezelarm dieet en het volgens schema innemen van een contrastmiddel.

 • Hieronder vindt u een samenvatting van de voorbereiding. Lees de hoofdstukken Vezelarm dieet en Contrastmiddel innemen a.u.b. goed door. 
 • Houdt u er rekening mee dat het contrastmiddel dat u moet innemen een laxerende werking heeft.

Eén dag voor het onderzoek:

 • Starten met het vezelarme dieet (zie hoofdstuk Vezelarm dieet)
 • Bij het ontbijt, de lunch en het avondeten een flesje Telebrix Gastro (contrastmiddel) innemen (zie hoofdstuk Contrastmiddel innemen)
 • Veiligheidsformulieren doorlezen en zo mogelijk invullen

Op de dag van het onderzoek:

 • Tot het onderzoek volgt u nog steeds het vezelarme dieet (zie hoofdstuk Vezelarm dieet)
 • 1 uur voor start van het onderzoek het vierde (laatste) flesje Telebrix Gastro innemen (zie hoofdstuk Contrastmiddel innemen)

Medicijnen

Als het onderzoek zonder contrast in de bloedvaten wordt gedaan kunt u uw medicijnen gewoon innemen. Houdt er echter wel rekening mee dat door de diarree mogelijk niet alle werkzame stoffen van de medicijnen in het bloed worden opgenomen, bijvoorbeeld bij gebruik van de anticonceptiepil. Neem bij twijfel contact op met uw behandelend arts.

LET OP! Als het onderzoek wel met contrast in de bloedvaten wordt gedaan, dan mag u rondom het onderzoek geen ontstekingsremmende pijnstillers. We leggen dit verderop verder uit.

Veiligheidsformulier

Voor we starten met het onderzoek willen we checken of we het onderzoek veilig kunnen uitvoeren. Daarvoor gebruiken we het veiligheidsformulier om de risico's van het dikke darm onderzoek in kaart te brengen.

 • Wilt u het formulier van te voren doorlezen en ons bellen op tel 088 - 005 7488 als één van de vragen op de veiligheidsformulieren met “Ja” heeft beantwoord?  
 • Wilt u het veiligheidsformulier zo mogelijk thuis printen en meenemen naar het ziekenhuis? Als u niet in de gelegenheid bent om het veiligheidsformulier te printen, dan kunt u bij aankomst op de afdeling bij de balie vragen om een papieren veiligheidsformulier en in onze wachtkamer invullen. Helaas kunt u onze vragenlijsten nog niet invullen op MijnRijnstate. 

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • t-shirt, truitje of hemd (zonder metaal) meenemen dat u kunt dragen tijdens het onderzoek
 • Het is prettig als u tijdens het onderzoek kleding draagt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en gemakkelijk zijn aan- of uit te trekken. Tijdens het onderzoek kunt u alleen een t-shirt, truitje of hemd dragen. Deze kleding mag geen metalen delen bevatten zoals haakjes, lovers, drukkers of ritsen. Ook een BH mag tijdens het onderzoek niet gedragen worden. Metalen delen verstoren nl het maken van röntgenfoto's.
 • Ook is het raadzaam reservekleding mee te nemen omdat de kans bestaat dat uw kleding wordt bevuild door dunne ontlasting tijdens of direct na het onderzoek.
 • Sieraden kunt u het beste thuis laten.
 • beide veiligheidsformulieren ingevuld meenemen

Als uw niet in de gelegenheid bent om het formulier thuis te printen en in te vullen: kom dan 10 minuten eerder naar uw afspraak. U krijgt dan bij de balie een formulier, dat u bij ons in de wachtkamer kunt invullen. 

Extra voorbereiding, alleen nodig 

als het onderzoek met contrast wordt gedaan

Als uw behandelend arts dit nodig vindt, gebruiken we soms ook jodiumhoudend contrast om bloedvaten en organen zichtbaar te maken. Dit contrast kan bij bepaalde patiëntengroepen leiden tot een allergische reactie of nierschade. Als we dit contrastmiddel bij u gebruiken, dan zijn enkele extra voorbereidingen nodig om het onderzoek veilig uit te voeren.

 • (u ziet in de titel van uw afspraak staan als het onderzoek met jodiumhoudend contrast wordt uitgevoerd)

Soms is verwijzing contrastpoli nodig

Als het onderzoek met jodiumhoudend contrast in de bloedvaten wordt uitgevoerd controleren we o.a. de nierfunctie in uw bloeduitslagen. 
Als er bij u risicofactoren aanwezig zijn, kan het nodig zijn dat u voorafgaande aan het onderzoek eerst een consult heeft bij de internist. 
De internist bepaalt welke voor- en nazorg nodig is om het onderzoek veilig uit te voeren.

Geen ontstekingsremmende pijnstillers

Als het onderzoek met jodiumhoudend contrast in de bloedvaten wordt uitgevoerd mag u geen ontstekingsremmende pijnstillers* vanaf 6 uur voor het onderzoek t/m 6 uur na het onderzoek niet innemen. 

* Met ontstekingsremmende pijnstillers bedoelen we medicijnen uit onderstaande lijst (zogenaamde “NSAID’s”):

 • Meest gebruikt: Arthrotec, Advil, Aleve, Brufen, Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, Nurofen, Otriflu, Saridon, Voltaren
 • Minder gebruikt: Arcoxia, Biofenac, Cataflam, Celebrex, Clibex, Dinastat, Mebutan, Meloxicam, Metamizol, Movicox, Momendol, Nabumeton, Orudius, Piroxicam, Rilies, Sarixell, Seratil, Spidifen, Stadium, Surgam

Meer informatie over risico's van het gebruikte contrastmiddel kunt u vinden in het hoofdstuk Risico's en bijwerkingen. 

Extra veiligheidsformulier

Als het onderzoek met jodiumhoudend contrast in de bloedvaten wordt uitgevoerd dan moet u nog een extra veiligheidsformulier invullen. 

Hoe gaat het onderzoek?

De radiologisch laborant begeleidt u naar een kleedhokje waar u zich kunt uitkleden. Tijdens het onderzoek kunt u alleen een t-shirt, truitje of hemd - zonder metaal - dragen.

Voor het onderzoek komt u op de (smalle) tafel van de CT-scanner te liggen. Het onderzoek start in zijligging. De laborant brengt voorzichtig een kort dun buisje in uw anus. Hier voelt u weinig van. Via dit buisje wordt er lucht in uw dikke darm geblazen. Dit kan een krampend, opgeblazen gevoel geven. Om de kramp in de darm zo veel mogelijk te verminderen krijgt u Buscopan toegediend via een naald in de arm.

Als er voldoende lucht in de darmen lijkt te zitten gaat u op uw buik liggen en wordt de eerste scan gemaakt. Vervolgens draait u naar uw rug en wordt de tweede scan gemaakt.

Na het maken van de tweede scan wordt het buisje uit uw anus en het infuusnaaldje weer verwijderd.

Soms geven ook jodiumhoudend contrast om de bloedvaten zichtbaar te maken

Tijdens het maken van de foto's wordt soms via de naald in de arm een contrastvloeistof ingespoten. Door dit contrastmiddel zijn de bloedvaten ook zichtbaar op de scans. Het kan zijn dat u door dit contrastmiddel een warm gevoel krijgt of misschien het idee dat u moet plassen. Dit gevoel is na enkele minuten weer verdwenen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u naar het toilet. Dan raakt u een groot deel van de lucht in de darmen kwijt. Neem de tijd om de darmen tot rust te laten komen. Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken.

Door de medicatie die u tijdens het onderzoek heeft gehad (Buscopan) kunt u zich wat slaperig voelen of wazig zien. Dagelijkse bezigheden zoals autorijden kunnen hiervan hinder ondervinden. Het is daarom verstandig als u niet zelf in de auto terug naar huis hoeft te rijden.

Sommige mensen houden een paar dagen last van dunne ontlasting.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 45 minuten.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de scans. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: