Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

CT van de dikke darm

Algemene informatie

Uw arts heeft met u besproken dat er een CT scan wordt gemaakt. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoon.

Let op!

Om het onderzoek optimaal uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. De voorbereiding begint al 24 uur voor het onderzoek, met een vezelarm dieet en innemen van een contrastmiddel.

  • Lees daarom de voorbereiding goed door.
  • Als u het contrastmiddel nog niet heeft ontvangen, dan moet u dit zelf ophalen bij de balie van de afdeling radiologie op de locatie Rijnstate Arnhem-Noord (route 25) of Rijnstate Zevenaar (route 3). Dit kan op werkdagen tussen 8 en 17 uur.

Als de voorbereiding op het onderzoek niet goed is, dan kunnen we het onderzoek niet uitvoeren. 

 

CT scan

De afkorting CT staat voor 'Computer Tomogram'.

De CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden (een tomogram) van uw lichaam. Met de computer kunnen we deze beelden bewerken, zodat we ook driedimensionale beelden van uw lichaam kunnen krijgen.

Dit onderzoek maakt het mogelijk de dikke darm en de omliggende organen te bekijken.

Waarschuwing:

Soms is een CT-scan van de dikke darm niet verstandig omdat de kans op bijwerkingen erg groot is:

  • als u korter dan 3 maanden geleden bent geopereerd aan uw dikke darm
  • als u een actieve Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa hebt
  • als u enteritis hebt (ontsteking van uw dikke darm)

Als één van deze items op u van toepassing is neemt u dan contact op met uw behandelend arts of het onderzoek door kan gaan. Uw behandelend arts kan eventueel met de radioloog overleggen.

Voorbereiding

Om goede afbeelding van uw dikke darm te krijgen is het nodig dat uw darm tijdens het onderzoek zo schoon mogelijk is. Om dat te bereiken is op de dag vóór het onderzoek en de dag van het onderzoek een speciale voorbereiding nodig.

Het is erg belangrijk dat u onderstaande instructies goed opvolgt.

De voorbereiding bestaat uit een vezelarm dieet en het volgens schema innemen van een contrastmiddel.

Hieronder vindt u een samenvatting van de voorbereiding. Lees de hoofdstukken Vezelarm dieet en Contrastmiddel innemen a.u.b. goed door. 

Houdt u er rekening mee dat het contrastmiddel dat u moet innemen een laxerende werking heeft.

Eén dag voor het onderzoek:

Op de dag van het onderzoek:

  • Tot het onderzoek volgt u nog steeds het vezelarme dieet (zie hoofdstuk Vezelarm dieet)
  • 1 uur voor start van het onderzoek het vierde (laatste) flesje Telebrix Gastro innemen (zie hoofdstuk Contrastmiddel innemen)

Veiligheidsformulier

Voor we starten met het onderzoek willen we checken of we het onderzoek veilig kunnen uitvoeren. Daarvoor gebruiken we het veiligheidsformulier .

  • Wilt u dit van te voren doorlezen en ons bellen op tel 088 - 005 7488 als één van de vragen op het veiligheidsformulier  met “Ja” heeft beantwoord?  
  • Wilt u het veiligheidsformulier zo mogelijk thuis printen en meenemen naar het ziekenhuis? Als u niet in de gelegenheid bent om het veiligheidsformulier te printen, dan kunt u bij aankomst op de afdeling bij de balie vragen om een papieren veiligheidsformulier en in onze wachtkamer invullen.

Meenemen als u naar het ziekenhuis gaat:

  • t-shirt, truitje of hemd (zonder metaal) meenemen dat u kunt dragen tijdens het onderzoek.

Het is prettig als u tijdens het onderzoek kleding draagt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en gemakkelijk zijn aan- of uit te trekken. Tijdens het onderzoek kunt u alleen een t-shirt, truitje of hemd dragen. Deze kleding mag geen metalen delen bevatten zoals haakjes, lovers, drukkers of ritsen. Ook een BH mag tijdens het onderzoek niet gedragen worden. Metalen delen verstoren nl het maken van röntgenfoto's.

Ook is het raadzaam reservekleding mee te nemen omdat de kans bestaat dat uw kleding wordt bevuild door dunne ontlasting tijdens of direct na het onderzoek.

Sieraden kunt u het beste thuis laten.

Als uw niet in de gelegenheid bent om het formulier thuis te printen en in te vullen: kom dan 10 minuten eerder naar uw afspraak. U krijgt dan bij de balie een formulier, dat u bij ons in de wachtkamer kunt invullen. 

Hoe gaat het onderzoek? 

De radiologisch laborant begeleidt u naar een kleedhokje waar u zich kunt uitkleden. Tijdens het onderzoek kunt u alleen een t-shirt, truitje of hemd - zonder metaal - dragen.

Voor het onderzoek komt u op de (smalle) tafel van de CT-scanner te liggen. Het onderzoek start in zijligging. De laborant brengt voorzichtig een kort dun buisje in uw anus. Hier voelt u weinig van. Via dit buisje wordt er lucht in uw dikke darm geblazen. Dit kan een krampend, opgeblazen gevoel geven. Om de kramp in de darm zo veel mogelijk te verminderen krijgt u Buscopan toegediend via een naald in de arm.

Als er voldoende lucht in de darmen lijkt te zitten gaat u op uw buik liggen en wordt de eerste scan gemaakt. Vervolgens draait u naar uw rug en wordt de tweede scan gemaakt.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u naar het toilet. Dan raakt u een groot deel van de lucht in de darmen kwijt. Neem de tijd om de darmen tot rust te laten komen. Na het onderzoek weer gewoon eten en drinken.

Sommige mensen houden een paar dagen last van dunne ontlasting.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 45 minuten.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de scans. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: