Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

CT van het hart (calciumscore)

Uw arts heeft met u besproken dat er een CT van het hart wordt gemaakt. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. De voorbereiding begint al 24 uur voor het onderzoek.

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Als u zich niet (goed) heeft gehouden aan de instructies kan het onderzoek vaak niet doorgaan omdat de gemaakte foto’s dan niet betrouwbaar zijn. We zullen dan een nieuwe afspraak moeten maken.

Heeft u een pacemaker?

Voor de start van het onderzoek zal dan het ritme van de pacemaker tijdelijk verlaagd worden.
U krijgt via de poli cardiologie te horen wanneer en waar u zich moet melden om deze instelling tijdelijk te veranderen.

Wat is een CT?

De afkorting CT staat voor 'Computer Tomogram'.
De CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden (een tomogram) van uw lichaam. Met de computer kunnen we deze beelden bewerken, zodat we ook driedimensionale beelden van uw lichaam kunnen krijgen.

 

CT scanner in Rijnstate

Bij deze CT scan wordt de hoeveelheid kalk in de kransslagaders bekeken. De hoeveelheid kalk (= de calciumscore) bepaalt hoeveel risico u loopt op een hartziekte.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?

Let op: het is erg belangrijk dat u zich goed aan de onderstaande instructies houdt: als u niet goed voorbereid komt, dan kunnen we het onderzoek niet uitvoeren.

Geen cafeïnehoudende producten

  • Het is noodzakelijk dat u gedurende 24 uur voorafgaand aan het onderzoek geen cafeïnehoudende producten (zoals koffie, cola, thee, Redbull, chocolade, paracetamol met cafeïne) gebruikt. Ook geen broodbeleg met chocolade zoals chocopasta of hagelslag.

Zo nodig: voorbereidende medicatie

  • Als u van uw cardioloog speciale medicijnen heeft gekregen ter voorbereiding op dit onderzoek: neem deze medicijnen dan in volgens de instructie.

Hoe gaat het onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd met ontbloot bovenlichaam. Een eventuele ketting moet af.

De laborant helpt u om in de juiste houding op de onderzoekstafel te gaan liggen. Uw armen houdt u tijdens het onderzoek gestrekt langs het hoofd. Eventueel wordt u in deze houding ondersteund met kussens of banden.

U wordt aangesloten op een hartmonitor om tijdens het onderzoek uw hartritme te kunnen beoordelen. U krijgt een spray onder de tong (nitroglycerine) om de bloedvaten rondom het hart te verwijden: zo krijgen we de bloedvaten beter in beeld.

Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek niet van houding verandert en stil blijft liggen. Ook is het van groot belang dat u tijdens het maken van de foto's uw adem op de juiste manier goed stil houdt. Wij zullen dit met u oefenen voordat we de foto's gaan maken.

Om de foto's te kunnen maken schuift de onderzoekstafel in een brede ringvormige opening. U hoort dan het zoemende geluid van de röntgenbuis, die ronddraait in de ring.

Tijdens het maken van de foto's bent u alleen in de onderzoekskamer. De laborant kan u via een groot raam goed zien en via de intercom contact met u houden.

Het kan zijn dat u tijdens het onderzoek een medicijn (metoprolol/Selokeen) krijgt om uw hartslag tijdelijk wat te verlagen. Als dat nodig is, wordt er bij u eerst een infuus ingebracht om het medicijn te kunnen toedienen. Ook zal er dan een band om uw arm worden aangebracht om de bloeddruk te kunnen meten.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt circa 30 minuten.

Na het onderzoek

  • Als u via het infuus medicatie heeft gekregen blijft u na afloop van het onderzoek nog 15-30 minuten op de afdeling Radiologie.
  • Als u zich door deze medicatie duizelig voelt, adviseren wij u na afloop van het onderzoek niet zelf naar huis te rijden.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over straling

Selokeen (metoprolol)

Om het hartritme tijdelijk te verlagen wordt soms tijdens het onderzoek Selekeen (metoprolol) toegediend. Hierdoor kan het zijn dat u zich moe, duizelig of misselijk voelt. Ook kunt u hoofdpijn krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.

Borstvoeding is geen probleem.

Lees meer over Zwangerschap en Borstvoeding bij een radiologisch onderzoek

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts.U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: