CT van het hart
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over straling

Contrastmiddel

De moderne jodiumhoudende contrastmiddelen geven zelden bijwerkingen.

Het contrastmiddel dat we gebruiken kan leiden tot een allergische reactie. De kans hierop is zeer klein. De risico’s zijn groter als u in het verleden al eens een allergische reactie op jodiumhoudend contrast heeft gehad. Dit willen we uiteraard graag voor de start van het onderzoek weten.
Als u in het verleden een allergische reactie op contrast heeft gehad, dan zullen wij u doorverwijzen naar de contrastpoli. Daar zal de internist met u bespreken welke voor- en nazorg voor u nodig is om het onderzoek veilig uit te voeren.

Bij sommige mensen is er kans op nierschade door het jodiumhoudende contrastmiddel. Er kan een tijdelijke of blijvende verslechtering van de nierfunctie ontstaan.
Deze beschadiging van de nieren treedt alleen op bij risicopatiënten en kan voorkomen worden door de juiste voor- en nazorg te volgen.
Als er bij u sprake is van risicofactoren, dan zullen wij u doorverwijzen naar de contrastpoli. Daar zal de internist met u bespreken welke voor- en nazorg voor u nodig is om nierschade te voorkomen.

Wij verzoeken u het veiligheidsformulier in te vullen zodat wij vlak voor het onderzoek een extra controle kunnen doen of we alle risicofactoren goed in beeld hebben.

Lees meer over het gebruik van contrastmiddelen

Medicatie tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek krijgt u nitroglycerine en soms metoprolol.
Hierdoor kan het zijn dat u zich moe, duizelig of misselijk voelt. Ook kunt u hoofdpijn krijgen.
Als u dat wenst kunt u een bijsluiter vragen van de medicatie die u heeft gekregen, om u uitgebreid te informeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.

Als u borstvoeding geeft, adviseren wij u gedurende 24 uur na het onderzoek de borstvoeding af te kolven en weg te gooien. Daarna mag u uw kindje weer gewoon voeden.

Lees meer over Zwangerschap en Borstvoeding bij een radiologisch onderzoek

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!