Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

CT van het hart

Uw arts heeft met u besproken dat er een CT-scan van het hart wordt gemaakt op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Als u zich niet (goed) heeft gehouden aan de instructies kan het onderzoek niet doorgaan. We zullen dan een nieuwe afspraak moeten maken.

Wat is een CT?

De afkorting CT staat voor 'Computer Tomogram'.
De CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden (een tomogram) van uw hart. Met de computer kunnen we deze beelden bewerken, zodat we ook driedimensionale beelden van uw hart kunnen krijgen.

CT scanner in Rijnstate

Bij deze CT-scan wordt de hoeveelheid kalk in de kransslagaders bekeken. De hoeveelheid kalk bepaalt hoeveel risico u loopt op een hartziekte.

Daarna maken we nog een scan met een contrastvloeistof. Door gebruik te maken van contrastvloeistof kunnen we de kransslagaders afbeelden en beoordelen of er sprake is van een vernauwing.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de scans. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Na enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie Arnhem: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: