Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

CT met jodiumhoudend contrast

Uw arts heeft met u besproken dat er een CT-scan wordt gemaakt. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek goed en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. Ook na afloop van het onderzoek zijn er belangrijke aandachtspunten. 

Leest u daarom de voorbereidingde nazorg en het veiligheidsformulier goed door.

 

Wat is een CT?

De afkorting CT staat voor 'Computer Tomogram'. De CT werkt met röntgenstralen net als een 'gewone' röntgenfoto. Met de straling maakt de CT-scanner dwarsdoorsneden van uw lichaam, waardoor de arts als het ware plakjes van het lichaam kan zien. Deze dwarsdoorsneden kunnen in de computer ook worden samengevoegd zodat er 3D-beelden van uw lichaam ontstaan.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de scans. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: