Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
CT-scan

CT zonder contrast

Uw arts heeft met u besproken dat er een CT-scan wordt gemaakt op de afdeling Radiologie. In de afspraakbevestiging kunt u lezen wanneer en waar (welke locatie) we u verwachten voor dit onderzoek. 

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

CT scan

De afkorting CT staat voor 'Computer Tomogram'.
De CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden (een tomogram) van uw lichaam. Met de computer kunnen we deze beelden bewerken, zodat we ook driedimensionale beelden van uw lichaam kunnen krijgen.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe gaat het onderzoek

Tijdens het onderzoek mag u uw kleding aanhouden, behalve kleding/sieraden met metalen delen die in het te scannen gebied komen (bijv. haakjes, ritsen, BH-beugels, gehoorapparaat, pruik).

In de CT-kamer helpt de laborant u om in de juiste houding op de onderzoekstafel te gaan liggen.
Eventueel wordt u in deze houding ondersteund met kussens of banden. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek niet van houding verandert en stil blijft liggen.
Voor het maken van de scans schuift de onderzoekstafel door grote ronde opening in de scanner. U hoort duidelijk het geluid van de röntgenbuis, die snel ronddraait.
De laborant is tijdens het maken van de foto’s achter een glazen wand, en houdt via de intercom contact met u.
Vaak worden er meerdere series foto’s gemaakt. Na iedere serie opnames kunt u even ontspannen, maar u moet wel in dezelfde houding blijven liggen.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Risico’s en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over röntgenstraling

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn, dan beoordelen we of we de CT veilig kunnen uitvoeren. Laat ons daarom weten als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn.

Borstvoeding is geen probleem.

Lees meer over zwangerschap tijdens een röntgenonderzoek

Uitslag

De radioloog beoordeelt de scans. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: