Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

CT van de kaak

Uw arts heeft met u besproken dat er een CT scan van uw kaak wordt gemaakt op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

CT scan van kaak, kaakholtes of gebit

De afkorting CT staat voor 'Computer Tomogram'. De CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden (een tomogram) van de kaak. Met de computer kunnen we deze beelden bewerken, zodat we ook driedimensionale beelden van uw gebit, kaak en/of kaakholtes kunnen krijgen.

CT scanner in Rijnstate

Voorbereiding

Oorbellen, ketting, piercings, haarspeldjes en andere losse metalen voorwerpen in het hoofd-halsgebied moeten voor het onderzoek verwijderd worden. 

Voor dit onderzoek is verder geen speciale voorbereiding nodig.

De scan

U zit in een speciale stoel voor de CT-scanner. De laborant legt uw kin in een speciale steun. Uw hoofd wordt licht gestabiliseerd om beweging tijdens het scannen te voorkomen.

Er wordt eerst een overzichtsfoto gemaakt. Met behulp van deze foto wordt vervolgens de scan gemaakt van de delen van uw kaak en/of gebit. De CT-scanner maakt een cirkelbeweging om uw hoofd. Het maken van de scans duurt enkele seconden. U hoort duidelijk het geluid van de röntgenbuis, die snel ronddraait. Als u dat wilt, kunt u vragen om een proefdraai zonder straling.
De laborant is tijdens het maken van de foto's achter een glazen wand.

Soms worden er meerdere series foto's gemaakt.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Bij deze CT wordt aanzienlijk minder röntgenstraling gebruikt dan bij een standaard CT-scan.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding is geen probleem. Gezien de geringe hoeveelheid röntgenstraling, die wordt gebruikt bij dit onderzoek, kan zonder gevaar voor het ongeboren kind de scan worden gemaakt.

Uitslag

De MKA-chirurg of CBT-tandarts beoordeelt de foto's. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: