Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Snelheid maagdarmpassage op de radiologie

Uw arts heeft met u besproken dat er een onderzoek naar de passagesnelheid van uw darm wordt gemaakt op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding nodig is om het onderzoek goed uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding  nodig. Lees daarom de voorbereiding goed door. 

Als u zich niet (goed) heeft gehouden aan de instructies kan het onderzoek vaak niet doorgaan omdat de gemaakte foto’s dan niet betrouwbaar zijn. We zullen dan een nieuwe afspraak moeten maken.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek maakt het mogelijk om te meten hoe snel het voedsel uw darmen passeert.

U heeft van ons zes capsules ontvangen. U neemt zes dagen voor het maken van de foto op steeds hetzelfde tijdstip een capsule in. In deze capsule zit een markertje die we op de röntgenfoto kunnen zien. 

Op dag zeven maken we een foto van uw buik: hierop kunnen we dan zien hoever de markertjes in uw darmen zijn verplaatst. 

Heeft u geen capsules ontvangen? Haal deze dan nog op bij de balie van de afdeling Radiologie, locatie Arnhem-Noord (route 25). 

Voorbereiding

Voor dit onderzoek ontvangt u zes capsules. In iedere capsule zit een kleine marker die wij op röntgenfoto’s kunnen zien.

Het is de bedoeling dat u gedurende zes achtereenvolgende dagen dagelijks op hetzelfde tijdstip één capsule inneemt: dit is op de tijd waarop u op dag 7 de foto laat maken.

Voorbeeld: heeft u op dag 7 uw afspraak om 11 uur? Dan neemt u op dag 1 t/m 6 om 11 uur elke dag een capsule in.

LET OP!

  • Op dag 7 moet een foto van uw buik worden gemaakt: kies de startdag daarom zo uit dat dag 7 niet op een weekend- of feestdag valt.
  • Neem de capsules in in de volgorde zoals ze zijn genummerd in de strip. Dus op dag 1 capsule 1, op dag 2 capsule 2 enz.

U mag normaal eten en drinken in deze periode.

Foto maken

U wordt verwacht op de afdeling radiologie op dag 7, op hetzelfde tijdstip dat u dagelijks de capsule heeft ingenomen. We maken een röntgenfoto van uw buik.  Op deze foto kunnen we zien hoeveel markers er nog in de darmen aanwezig zijn en waar zij zich bevinden.

Nazorg

Nazorg is bij dit onderzoek niet nodig. De markers verlaten met de ontlasting uw lichaam.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Capsules

In de capsules zitten kleine markers, die niet schadelijk zijn voor uw gezondheid. De markers verlaten uw lichaam weer met uw ontlasting.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Borstvoeding is geen probleem.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. 
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: