Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Midline inbrengen en verzorgen

Binnenkort wordt bij u een midline geplaatst. Uw (huis)arts heeft u verteld waarom deze lijn nodig is. In deze informatie leggen wij uit hoe de plaatsing gaat. Lees alle informatie goed door. Het kan zijn dat de uitvoering in uw situatie iets afwijkt.

Onder tabblad "Afspraken" ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

Let op!

  • Goede verzorging van uw midline is erg belangrijk: lees daarom het hoofdstuk Verzorging van uw midline goed door.
  • Gaat u direct na de plaatsing naar huis? Dan is het belangrijk dat u het pakket verzorgingsmiddelen ophaalt bij de poli-apotheek in het ziekenhuis, zodat de thuiszorg de benodigde materialen heeft om de midline te verzorgen.

Wat is een Midline?

Voor uw behandeling is het nodig dat u medicijnen via de bloedvaten krijgt toegediend. Ook kan het zijn dat er regelmatig bloed bij u af moet worden genomen voor onderzoek. Daarom brengen we bij u in de arm een veneuze katheter in.

Waarom een Midline?

De Midline is een systeem waardoor u uw medicijnen op een veilige en minder pijnlijke manier krijgt toegediend. Ook heeft u minder kans op aderontsteking.

Daarnaast kunnen we door dit systeem ook contrastvloeistof inspuiten, als u bijvoorbeeld een CT-scan moet ondergaan.

Hoe wordt de katheter ingebracht?

Voor het plaatsen van de katheter is geen speciale voorbereiding nodig.
Het inbrengen van de katheter gebeurt op de afdeling radiologie onder steriele omstandigheden. De radioloog die de katheter inbrengt draagt daarom een operatieschort, mondmasker en steriele handschoenen. De katheter wordt ingebracht in een ader van uw arm: meestal een ader op de bovenarm, iets boven de elleboogholte. Bij het plaatsen verdoven we de plek waar de katheter uw arm in gaat. Dit kan een onaangenaam gevoel geven. Het opschuiven van de katheter in uw bloedvat is niet pijnlijk. Het inbrengen van de katheter gebeurt met behulp van een echo. Hierdoor kunnen we de meest geschikte ader kiezen en direct zien of de katheter op de juiste plaats ligt. De katheter wordt op de insteekplaats bevestigd met een speciale pleister.

Verzorging van uw Midline

U ondervindt nauwelijks hinder van de midline. Wel moet de katheter wekelijks doorgespoten worden om te voorkomen dat de katheter verstopt raakt door een bloedstolsel. Verder moet u de insteekplaats laten verzorgen. Hiervoor wordt als u thuis bent de Thuiszorg ingeschakeld.

Het is belangrijk dat iedereen die met de katheter werkt, zich aan dezelfde regels houdt met betrekking tot handen wassen en desinfecteren bij het doorspuiten van de katheter.

Lees de instructies op de pagina Verzorging van uw midline goed door. 

  • Gaat u direct na de plaatsing naar huis? Dan moet u bij de poli-apotheek in het ziekenhuis een pakket voor de verzorging van uw katheter ophalen. De thuiszorg heeft deze materialen nodig om uw PICC-lijn te verzorgen. 
  • U krijgt een kaartje mee met informatie over uw midline. Draag dit altijd bij u, zodat u het eventueel kunt tonen aan andere zorgverleners.

Verslag

De radioloog maakt een verslag van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde). 

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. 
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: