Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Embolisatie van de prostaat

Uw arts heeft met u besproken dat we u gaan behandelen aan uw prostaat op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Opname

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Van de afdeling Opnameplanning krijgt u apart bericht op welke afdeling u wordt opgenomen en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Wat is een embolisatie?

Embolisatie is een behandeling op de afdeling Radiologie, waarbij de bloedvaten zichtbaar gemaakt worden door middel van contrastvloeistof. Met behulp van speciale katheters en materialen worden de bloedvaten naar de prostaat dichtgemaakt.

Doel van het onderzoek

Deze behandeling wordt gedaan bij een goedaardige vergroting van de prostaat of bij een bloeding van de prostaat. Het doel van dit onderzoek is om bepaalde bloedvaten richting de prostaat dicht te maken, waardoor weefsel gaat verschrompelen en daardoor de plasklachten zullen afnemen en bij een bloeding het bloeden zal stoppen.

Verslag

De interventieradioloog beoordeelt de foto's en maakt een verslag van het verloop van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. 
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: