Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

PEG katheter plaatsen op de radiologie

Uw arts heeft met u besproken dat er een PEG-katheter(PEG-sonde) wordt geplaatst op de afdeling radiologie, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Voor de plaatsing wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Van de afdeling Opnameplanning krijgt u apart bericht waar en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. 

Wat is een PEG katheter?

PEG is de afkorting voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. Gastrostomie betekent dat er door de huid van uw buik heen een verbinding met de maag wordt gemaakt. Het plaatsen van een PEG-katheter is nodig als u weinig of geen voedsel via de mond, slokdarm of keel in de maag kan komen.

In de verbinding naar de maag wordt een dun slangetje, de katheter, geplaatst. Vloeibare voeding en eventueel medicijnen kunnen via de katheter in de maag worden gebracht.

In de folder “Plaatsen van een PEG-katheter”, die u via uw specialist of de PEG-verpleegkundige heeft gekregen, geeft meer uitleg over de katheter, de procedure en de nazorg.

Verslag

De interventieradioloog beoordeelt de foto's en voert de behandeling uit. Het verslag van de uitgevoerde procedure wordt naar uw behandelend arts (meestal de vaatchirurg) gestuurd.
U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft over het plaatsen van de PEG katheter, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Heeft u vragen over uw PEG katheter?

  • Heeft u vragen over de ingreep, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Endoscopie via telefoonnummer 088 - 005 6800.
  • Bij vragen over de voeding en/of toediening van voeding kunt u contact opnemen met de diëtist via telefoonnummer 088 - 005 6134.
  • Als u vragen heeft over de verzorging van uw huid en/of de PEG-katheter, neem dan contact op met de PEG-verpleegkundige via de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten via telefoonnummer 088 – 005 6800.
  • Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: