Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Embolisatie van een varicocèle

Uw arts heeft met u besproken dat er een behandeling van spataderen in uw onderbuik op de afdeling Radiologie  Nucleaire Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Wat is emboliseren?

Emboliseren is een behandeling in de bloedvaten. We brengen kleine metalen veertjes ("coils") direct in een bloedvat. Het bloed zal hierdoor op deze plaats gaan stollen, waardoor het bloedvat wordt afgesloten en het achterliggende gebied geen bloed meer krijgt via dit bloedvat. 

Doel van de behandeling

Bij u is de ader die het bloed afvoert van een teelbal te wijd. Er is sprake van een "spatader" van de teelbal. Deze spataderen worden meestal veroorzaakt door niet goed werkende kleppen in de aderen. Als de kleppen niet goed functioneren, dan kan het bloed zich ophopen. Dat kan ter plekke stuwing geven, waardoor de aderen wijd en kronkelig worden. Dit wordt varicocèle genoemd. Een varicocèle kan de vruchtbaarheid verminderen doordat het warme bloed rondom de teelbal blijft staan. Ook kan een varicocèle pijn en een zwaar gevoel in de balzak veroorzaken. Dit zijn redenen om de varicocele te behandelen.

Om aan te tonen dat de kleppen in de aderen niet goed werken wordt een flebografie (bloedvatonderzoek van de aders) gedaan. Hierbij wordt via de lies een slangetje in de aders van de teelbal gebracht, waardoor contrastvloeistof wordt gespoten. Als het contrast richting de teelbal stroomt bevestigt dat de diagnose dat de kleppen niet goed functioneren.

Direct aansluitend kan behandeling plaatsvinden. Het doel van de behandeling is om de afvoerende ader(s) in de onderbuik af te sluiten zodat het bloed niet meer kan terugzakken in de onderbuik. Hierdoor zullen uw klachten verminderen of verdwijnen. De aders worden dan afgesloten met kleine metalen veertjes (coils), waarna ze dichtstollen. Dit wordt emboliseren genoemd.

Verslag

De interventieradioloog beoordeelt de foto's en maakt een verslag van het verloop van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. 
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: