Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Port-a-cath controle op de radiologie

Uw arts heeft met u besproken dat uw port-a-cath wordt gecontroleerd op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Van de Opnameplanning krijgt u apart bericht hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht en waar u zich kunt melden. 

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding of nazorg nodig.

Doel van het onderzoek

Met behulp van een kleine hoeveelheid jodiumhoudend contrast beoordelen we de doorgankelijkheid van de port-a-cath.

Voorbereiding 

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Als u in het verleden een allergische reactie op jodiumhoudend contrast heeft gehad, dan willen we dit graag zo snel mogelijk weten. Wilt u ons dan bellen op telefoonnummer 088 - 005 7488.

Aanprikken van de port-à-cath

U krijgt van de dagverpleging apart bericht hoe laat u daar wordt verwacht.

Op de dagverpleging wordt de port-a-cath aangeprikt, en wordt een soort slangetje in de port-a-cath geplaatst. Daarna komt u naar de afdeling radiologie.

Als het niet mogelijk is om uw port-à-cath op de dagverpleging aan te prikken, dan kunnen we dit voorafgaande aan het onderzoek op de afdeling Radiologie doen. Het onderzoek zal dan iets langer duren.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek kunt u een hemdje en uw broek aanhouden.

De laborant helpt u om op uw rug op de onderzoekstafel te gaan liggen. Via het slangetje in de port-a-cath spuit de radioloog een contrastvloeistof in de port-a-cath. Met behulp van röntgenstraling kan de radioloog op de monitor zien hoe de contrastvloeistof door de port-a-cath stroomt, en of de port-a-cath goed doorgankelijk is. Ook worden enkele foto’s gemaakt.

Nazorg

Na het onderzoek gaat u terug naar de dagopname. Daar wordt het slangetje uit de port-a-cath verwijderd. U hoort daar wanneer u weer naar huis mag.

Voor dit onderzoek is geen speciale nazorg nodig.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over straling

Contrastmiddel

De moderne jodiumhoudende contrastmiddelen geven zelden bijwerkingen.

Het contrastmiddel dat we gebruiken kan leiden tot een allergische reactie. De kans hierop is zeer klein. De risico’s zijn groter als u in het verleden al eens een allergische reactie op jodiumhoudend contrast heeft gehad. Dit willen we uiteraard graag voor de start van het onderzoek weten.

Als u in het verleden een allergische reactie op contrast heeft gehad, dan zullen wij u doorverwijzen naar de contrastpoli. Daar zal de internist met u bespreken welke voor- en nazorg voor u nodig is om het onderzoek veilig uit te voeren.

Omdat een zeer kleine hoeveelheid jodiumhoudend contrast wordt gebruikt zijn er verder geen bijwerkingen van het jodiumhoudend contrast te verwachten.

Lees meer over Contrastmiddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.
Als u borstvoeding geeft, adviseren wij u de borstvoeding gedurende 24 uur na het onderzoek af te kolven en weg te gooien.

Lees meer over straling en zwangerschap 

Verslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde). 

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: