Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Nefrostomie katheter inbrengen en verzorgen

Uw arts heeft met u besproken dat er een nefrostomiekatheter wordt geplaatst op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg en het hoofdstuk over de verzorging van uw katheter goed door.

Opname

Als u nog niet in het ziekenhuis ligt, dan is het nodig dat u voor de plaatsing van de nefrostomiekatheter enkele uren wordt opgenomen. Van de afdeling opnameplanning krijgt u apart bericht waar en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Wat is een nefrostomiekatheter (nierdrain)?

Het doel van de katheter is om het afvloeien van urine vanuit de nier naar buiten te waarborgen. Het plaatsen van de katheter is nodig als de natuurlijke afvloed van urine van de nier naar de blaas verhinderd wordt. We spreken dan van een obstructie.

Als de urine dan niet kan passeren ontstaat er uitzetting van het bovenliggende verzamelsysteem van de nier (stuwing). Door de stuwing kan er schade aan de nier ontstaan. Ook kan de urine geïnfecteerd raken en op deze manier schade aan de nier toebrengen. Infectie is zelfs een spoedindicatie voor het inbrengen van de nefrostomiekatheter. Een veelvoorkomende reden voor obstructie is bijvoorbeeld een niersteen.

Via de drain kan de urine naar buiten en wordt opgevangen in een zakje. Dit ontlast dan de gestuwde (ontstoken) nier. Als de afvloed naar de blaas kan worden hersteld kan de nefrostomie worden verwijderd.

Verslag

De interventieradioloog beoordeelt de foto's en maakt een verslag van het verloop van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als de procedure niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

  • Rijnstate afdeling Radiologie: 088 - 005 7795
  • Rijnstate polikliniek Urologie: 088 - 005 7705
  • Rijnstate Arnhem, Spoed Eisende Hulp: 088 - 005 6680 (buiten kantooruren bij klachten)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: