Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Nefrostomie katheter wisselen

Uw arts heeft met u besproken dat er uw nefrostomiekatheter wordt gewisseld op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om de procedure optimaal en veilig uit te kunnen voeren is speciale nazorg nodig. 

Lees daarom de nazorg goed door.

Nefrostomiekatheter vervangen

Periodiek wordt uw nefrostomiekatheter vervangen door een nieuwe: uw behandelend arts spreekt met u af wanneer dit bij u nodig is.

Soms is vervangen van de katheter nodig omdat de bestaande niet meer goed loopt.

Voorbereiding

Als u een stollingsziekte heeft: bespreek dit van te voren met uw behandelend arts.

Verder is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig.

Het wisselen van de katheter

Tijdens het wisselen van de drain ligt u op uw buik op de onderzoekstafel, eventueel ondersteund met een kussen.

Voor we beginnen desinfecteren we de katheter en de huid ter plekke. Dan dekken we de katheter af met een steriele doek. Via de katheter spuiten we wat contrast om de ligging te controleren. Daarna wordt via de katheter een geleidedraad ingebracht. De oude katheter wordt nu teruggetrokken en over de draad wordt een nieuwe katheter ingebracht en weer vastgemaakt aan de urinezak.

Nazorg

  • Wij adviseren u tot 48 uur na de punctie rustig aan te doen, niet te sporten en niet zwaar te tillen.
  • De prikplek kan na afloop blauw verkleuren en wat pijnlijk aanvoelen.
  • Desgewenst kunt u paracetamol innemen tegen de pijn.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Meldt u daarom a.u.b. voor het onderzoek als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn. Borstvoeding is geen probleem.

Verslag

De interventieradioloog beoordeelt de foto's en maakt een verslag van het verloop van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als de procedure niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: