Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Dubbel-J-katheter via nefrostomie plaatsen

Uw arts heeft met u besproken dat er een dubbel-J-katheter wordt geplaatst op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Opname

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Van de afdeling Opnameplanning krijgt u apart bericht op welke afdeling en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de opnamebalie. Na aanmelding gaat u naar een verpleegafdeling.

Het tijdstip dat wordt getoond bij uw afspraak is niet het tijdstip waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. We bellen kort voor start van het onderzoek naar de verpleegafdeling als u aan de beurt bent.
Als u om half acht in het ziekenhuis moet zijn proberen we uw onderzoek in de ochtend uit te voeren. Soms gaan spoedonderzoeken voor en het kan voorkomen dat u pas ’s middags aan de beurt bent. 

Wat is een dubbel J katheter (nierdrain)?

Een dubbel J katheter is een inwendige katheter die geplaatst kan worden in de urineleider tussen de nier en de blaas. Deze katheter heeft aan het uiteinde een J-krul in de blaas en een J-krul aan het begin in de nier.
Het kan zijn dat u een vernauwing, verkleving of niersteen in de urineleider heeft waardoor de urine niet goed kan aflopen naar de blaas. Via deze katheter kan de in de nier geproduceerde urine weer ongestoord naar de blaas stromen.

Voorbereiding

 

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe gaat de plaatsing?

U ligt tijdens het plaatsen van de katheter op uw buik, eventueel ondersteund met een kussen.

Voor we beginnen maken we de huid goed schoon, zodat we steriel kunnen werken.

Via de nefrostomiekatheter wordt een geleidedraad ingebracht. Met deze draad wordt de obstructie in uw urineleider gepasseerd en wordt er verbinding gemaakt met de urineblaas. Vervolgens wordt de dubbel-J katheter over de draad geplaatst. Aan beide uiteinden van de katheter zit een krul, zodat deze goed in de nier en de blaas blijft liggen. Door de katheter kan de urine van de nier naar de blaas aflopen.

Vaak is het nodig om de obstructie op te rekken met een Dotter ballon om ruimte te maken voor de katheter. Dit kan pijnlijk zijn. Als de inwendige urineafvloed goed is wordt de uitwendige nefrostomiekatheter verwijderd. Als er twijfel is over de afvloed wordt een uitwendige nefrostomie achtergelaten, zodat de inwendige afvloed eerst getest kan worden. Meestal kan de nefrostomie daarna alsnog verwijderd worden.

De wond wordt met een pleister afgeplakt.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het inbrengen van de katheter duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

 • De eerste dagen na het plaatsen van de katheter kan de urine rood gekleurd zijn door kleine hoeveelheden bloed in de urine. Dat is een normaal verschijnsel.
 • Wij adviseren u tot 48 uur na de punctie rustig aan te doen, niet te sporten en niet zwaar te tillen.
 • De prikplek kan na afloop blauw verkleuren en wat pijnlijk aanvoelen. Desgewenst kunt u paracetamol innemen tegen de pijn.

Wat moet u doen bij een bloeding of een infectie?

Op de prikplek kan een bloeding of een ontsteking ontstaan. Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de onderstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 - 005 6680).

De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

 • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
 • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
 • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
 • Meer dan 38 graden koorts

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het plaatsen van de nierdrain.

Mogelijke complicaties

 • Er kan een bloeding in de nier ontstaan. Meestal stopt dat vanzelf.
 • Er kan lekkage ontstaan van urine buiten de nier. Afhankelijk van de hoeveelheid zal dit later via een punctie weggezogen worden.
 • Bij met bacteriën besmette urine kan koorts en algemeen ziekzijn (sepsis) optreden.
 • Bij volledig afgesloten afvoer van urine is er een kans dat plaatsing van de katheter niet mogelijk is.

Infecties 

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen en doeken worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is klein.
We adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Na het onderzoek goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een ontsteking is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Nabloeding

Er is een geringe kans op het ontstaan van een bloeding op de plaats waar geprikt wordt.
We adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Nazorg goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een bloeding is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Contrastmiddel

Om de urinewegen zichtbaar te maken gebruiken we een jodiumhoudend contrastmiddel. Het jodiumhoudende contrast is een lichaamsvreemde stof. Omdat het contrastmiddel alleen in uw urinewegen wordt gebruikt (en niet in de bloedbaan komt) is de kans op bijwerkingen heel erg klein.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Meldt u daarom a.u.b. voor het onderzoek als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn.
Borstvoeding is geen probleem.

Verslag

De interventieradioloog beoordeelt de foto's en maakt een verslag van het verloop van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

 • Afdeling Radiologie: 088 - 005 7795
 • Polikliniek Urologie: 088 - 005 7705
 • Spoed Eisende Hulp: 088 - 005 6680 (buiten kantooruren bij klachten)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: