Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Incontinentie bij kinderen

Leren poepen en plassen (zindelijk worden) is een proces dat kinderen in de eerste levensjaren doormaken. Meestal gebeurt dat heel natuurlijk, vaak met ouders, broers, zussen of klasgenootjes als voorbeeld. Soms echter doen zich problemen voor bij het zindelijk worden. Als een kind de blaas- en bekkenbodemspieren niet goed leert gebruiken, kan dit leiden tot verstopping of plasklachten zoals te vaak, te weinig of op het verkeerde moment plassen, urineweginfecties en bedplassen.

Vicieuze cirkel

Door gevoelens van schaamte, ongemak of pijn kunnen kinderen (en hun ouders) in een vicieuze cirkel terecht komen. De problemen worden dan steeds erger en kunnen bovendien spanning veroorzaken binnen het gezin.

TOP

Rijnstate verwijst voor deze problemen naar TOP voor kinderen (Team voor Ontlastings- en Plasproblemen). Kinderen hoeven hiervoor niet meer naar het ziekenhuis te komen. Bij TOP kunnen kinderen terecht met ongewenst urineverlies overdag, toiletangst, obstipatie en fecale incontinentie (dit zijn poepongelukjes) in de leeftijd van 5-18 jaar. Ook kinderen met een leeftijd vanaf 7  jaar die nog in bed plassen (enuresis nocturna) zijn welkom bij TOP. Het team van TOP voor kinderen bestaat uit een kinderarts en 2 urotherapeuten, huisarts en physician assistant (i.o). Indien nodig wordt een kinderbekkenfysiotherapeut, psycholoog of uroloog ingeschakeld. 

TOP wil kinderen laten zien dat ze niet ziek zijn, maar dat zij een vaardigheid missen waarbij zij geholpen kunnen worden. 

Behandeling

Bij alle kinderen wordt gekeken of een medisch probleem de oorzaak is voor de klachten. Er vindt een uitgebreid intakegesprek plaats en wordt er lichamelijk en zo nodig aanvullend onderzoek gedaan. Kinderen worden getraind en begeleid door de urotherapeuten van TOP. Onderdeel van deze behandeling is uitleg over hoe je plas- en/of poepfabriek werkt.

Wanneer er sprake is van een combinatie van plas- en poepproblemen, behandelt TOP in een vaste volgorde. Eerst wordt het poepprobleem behandeld, daarna het plasprobleem overdag en vervolgens het plasprobleem in de nacht.

Trainingsprogramma

Er zijn verschillende behandeltrajecten mogelijk binnen TOP. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de klachten. Kinderen met plasproblemen krijgen plaslijsten mee naar huis en plassen een of meerdere keren op een speciaal toilet (uroflowmeter) waarna ze met specifieke trainingsafspraken thuis aan de slag gaan. Kinderen met poepproblemen krijgen naast de educatie over de poepfabriek werkt, uitleg over goede toilethouding, eten en drinken etc. De kinderen met bedplassen worden veelal geholpen met een plaswekker en een speciaal trainingsprogramma. Medicatie kan ter ondersteuning worden gegeven bij deze klachten.

Voor alle behandelingen bestaat er aansprekend informatiemateriaal voor de kinderen die ze helpen om de training te blijven volgen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: