1. Incontinentie bij kinderen
Aandoening en behandeling
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Incontinentie bij kinderen

Leren poepen en plassen (zindelijk worden) is een proces dat kinderen in de eerste levensjaren doormaken. Meestal gebeurt dat heel natuurlijk, vaak met ouders, broers, zussen of klasgenootjes als voorbeeld. Soms echter doen zich problemen voor bij het zindelijk worden. Als een kind de blaas- en bekkenbodemspieren niet goed leert gebruiken, kan dit leiden tot verstopping of plasklachten zoals te vaak, te weinig of op het verkeerde moment plassen, urineweginfecties en bedplassen.

Vicieuze cirkel

Door gevoelens van schaamte, ongemak of pijn kunnen kinderen (en hun ouders) in een vicieuze cirkel terecht komen. De problemen worden dan steeds erger en kunnen bovendien spanning veroorzaken binnen het gezin.

TIKA

Rijnstate heeft een speciaal Team Incontinentie Kindergeneeskunde (TIKA). Bij TIKA kunnen kinderen terecht met urineweginfecties, ongewenst urineverlies overdag, obstipatie en fecale incontinentie (dit zijn poepongelukjes) in de leeftijd van 5-18 jaar. Ook kinderen met een leeftijd vanaf 6 jaar die nog in bed plassen (enuresis nocturna) zijn welkom bij TIKA. TIKA wordt gevormd door kinderartsen, urotherapeuten, een klinisch psycholoog, een kinderbekkentherapeut en een uroloog.

Behandeling

Bij alle kinderen wordt gekeken of een medisch probleem de oorzaak is voor de klachten. Kinderen worden getraind en begeleid door de urotherapeuten van TIKA. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het kind komt voor een zogenaamde plas- of poepklas. Of dat het kind of de jongere komt voor een klinische droogbedtraining. Dit wordt altijd in overleg met het kind en de ouders beslist. Inzicht in de problematiek is voor zowel kind als ouders onderdeel van de therapie.

Trainingsprogramma

Er zijn verschillende behandeltrajecten mogelijk binnen het TIKA. Zo wordt er een plasklas georganiseerd voor kinderen met incontinentie overdag en terugkerende urineweginfecties. In de plasklas leert een kind hoe, wanneer en hoe vaak het moet plassen. Ook wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Voor kinderen met obstipatieklachten en poepongelukjes is er een poepklas waar (psycho)educatie een belangrijk item is. De kinderen met bedplassen worden veelal geholpen met een plaswekker en een speciaal trainingsprogramma.

Voor alle behandelingen bestaat er aansprekend informatiemateriaal voor de kinderen die ze helpen om de training te blijven volgen.

Onze specialismen

voor deze aandoening