Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Huilbaby

Huilbaby's zijn alle pasgeboren die met hun onrustige gedrag of ernstig huilen voor ouders zo’n probleem vormen dat het nodig is om in te grijpen (interventie). Het gaat om baby’s, jonger dan zes maanden die het volgende gedrag vertonen:

  • (overmatig) huilen en/of
  • voedingsproblemen en/of
  • onrustig gedrag en/of
  • verslikincident

Risicogroepen

Binnen de groep onrustige baby’s onderscheiden we twee hoofdgroepen: de op tijd (a terme) geboren kinderen en de te vroeg (prematuur) geboren kinderen. Wij zien een stijging van het aantal prematuur geboren kinderen en juist in deze groep ontwikkelen zich relatief veel kinderen met onrust en huilgedrag.

Onzekerheid en stress

De complexiteit van zorg waaraan de ouders tijdens de ziekenhuisperiode worden blootgesteld en de verwerking van deze periode, kan bij thuiskomst van het kind leiden tot onzekerheid en stress. Dit kan onrust en huilgedrag bij de baby veroorzaken, soms in zulke mate dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Medische oorzaak

Tot welke groep het kind ook behoort, er moet altijd beoordeeld worden of aan het gedrag een medische oorzaak ten grondslag ligt. Daarnaast speelt de belastbaarheid van de ouders een grote rol.

Preventie

Als er geen medische oorzaak aan het gedrag van de baby ten grondslag ligt, krijgt u aan de hand van observaties advies. Dit gebeurt vanuit de principes:”Regelmaat, Voorspelbaarheid en Prikkelreductie”. Ouders kunnen daarmee weer meer plezier beleven aan hun baby en escalaties voorkomen.

Behandeling

Als de onrust van de baby een medische de oorzaak heeft, wordt de behandeling hierop afgestemd. Mogelijke behandelmethoden als er geen medische oorzaak achterhaald kan worden, zijn babymassage of inbakeren.

Interessante website

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: