Specialismen

Geriatrie

Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor onderzoek en behandeling van oudere patiënten. U kunt bij de klinisch geriater terecht met problemen en ziekten die (vaak) samenhangen met het ouder worden. Daarbij kunt u denken aan: problemen met lopen en vallen, chronische ziekten, incontinentie voor urine, vergeetachtigheid, eenzaamheid, somberheid of verwardheid.

Wat doet de geriater voor u?

Als oudere patiënt gebruikt u misschien meerdere medicijnen voor verschillende gezondheidsproblemen. De klinisch geriater beoordeelt het medicijngebruik en past dit zo mogelijk aan, zodat er zo weinig mogelijk bijwerkingen ontstaan. De klinisch geriater kan het aantal ziekenhuisbezoeken dat u aan andere specialisten aflegt, coördineren en soms beperken. De behandeling is afgestemd op ouderen. Belangrijkste uitgangspunten zijn het behoud van functionele mogelijkheden en de kwaliteit van het leven.

Wanneer naar de geriater?

Uw huisarts kan u verwijzen naar de klinische geriatrie wanneer u veel klachten hebt en het niet duidelijk is wat er nu aan de hand is. Ook als u zelf denkt: 'Ik mankeer van alles, ik ben bij verschillende specialisten bekend, maar niemand weet wat er nu echt aan de hand is', kunt u de huisarts vragen om u te verwijzen naar de klinisch geriater. Als uw gezondheidsproblemen zodanig zijn dat opname noodzakelijk is, kunt u worden opgenomen op de verpleegafdeling Geriatrie.

Team van geriaters

Bij Rijnstate werken de volgende geriaters (v.l.n.r. op de foto): mevr. Y. Hendrix, mevr. D. J. Koenjer-Oude Lansink, mevr. dr. D.G. Taekema, mevr. S.C. Stalpers-Konijnenburg, mevr. drs. G.A.M. Golüke-Willemse, mevr. A.E. Laan, mevr. P.J.W.B. van Mierlo, dhr. J. Bruijns en dhr. H.H. Wijnen

Geriaters Rijnstate

Patiëntervaringen

‘Geriater gaf uiteindelijk groen licht om te opereren’
Mevrouw Verheijden en haar man wandelen in het bos

Begin maart werd bij Jetty Verheijke (82) darmkanker geconstateerd. Ondanks haar hoge leeftijd durfden de chirurg en oncoloog het toch aan haar te opereren. Dat gebeurde echter pas nadat de geriater en de patiënt zelf groen licht hadden gegeven.

Lees verder of Bekijk alle patiëntervaringen

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Rijnstate leidt multicenter onderzoek naar vroegtijdig opsporen atriumfibrilleren

Atriumfibrilleren (hartritmestoornis) bij geriatrische patiënten komt regelmatig voor, zonder dat de patiënt dit weet. Binnen de zogenaamde GERAF-studie (wat staat voor GERiatrisch AtriumFibrilleren) doen cardiologen Martin Hemels en Ron Pisters van Rijnstate, samen met klinisch geriater Diana Taekema van  de afdeling Geriatrie en nog vijf andere ziekenhuizen, hier verder onderzoek naar. Zo zijn, indien nodig, eerder preventieve maatregelen te nemen om bijvoorbeeld een herseninfarct of hartfalen te voorkomen.

Lees meer
Start onderzoek PENG-blokkade om operatie bij heupfractuur bij kwetsbare patiënten te voorkomen

Rijnstate is gestart met een onderzoek naar de behandeling van geriatrische patiënten met een gebroken heup. Deze vaak kwetsbare patiënten kunnen of willen niet altijd geopereerd worden. Een zogenaamde PENG-blokkade kan voor deze patiënten blijvend verlichting geven. Klinisch geriater Hugo Wijnen, anesthesioloog Jan Willem Kallewaard en traumatoloog Edo Hekma leiden in Rijnstate een multidisciplinair onderzoek naar deze behandeling.

Lees meer
Onderzoek naar vroegtijdig opsporen delier met Deltascan

Rijnstate doet wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de Deltascan. Mogelijk kan een delier dankzij deze monitor vroegtijdig herkend worden. Wanneer een tijdelijke toestand van acute verwardheid, ofwel een delier, niet op tijd herkend wordt, dan kan dit leiden tot langere ligduur, meer complicaties en blijvende cognitieve stoornissen.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: