Specialismen

Geriatrie

Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor onderzoek en behandeling van oudere patiënten. U kunt bij de klinisch geriater terecht met problemen en ziekten die (vaak) samenhangen met het ouder worden. Daarbij kunt u denken aan: problemen met lopen en vallen, chronische ziekten, incontinentie voor urine, vergeetachtigheid, eenzaamheid, somberheid of verwardheid.

Wat doet de geriater voor u?

Als oudere patiënt gebruikt u misschien meerdere medicijnen voor verschillende gezondheidsproblemen. De klinisch geriater beoordeelt het medicijngebruik en past dit zo mogelijk aan, zodat er zo weinig mogelijk bijwerkingen ontstaan. De klinisch geriater kan het aantal ziekenhuisbezoeken dat u aan andere specialisten aflegt, coördineren en soms beperken. De behandeling is afgestemd op ouderen. Belangrijkste uitgangspunten zijn het behoud van functionele mogelijkheden en de kwaliteit van het leven.

Wanneer naar de geriater?

Uw huisarts kan u verwijzen naar de klinische geriatrie wanneer u veel klachten hebt en het niet duidelijk is wat er nu aan de hand is. Ook als u zelf denkt: 'Ik mankeer van alles, ik ben bij verschillende specialisten bekend, maar niemand weet wat er nu echt aan de hand is', kunt u de huisarts vragen om u te verwijzen naar de klinisch geriater. Als uw gezondheidsproblemen zodanig zijn dat opname noodzakelijk is, kunt u worden opgenomen op de verpleegafdeling Geriatrie.

Team van geriaters

Bij Rijnstate werken de volgende geriaters (v.l.n.r. op de foto): mevr. Y. Hendrix, mevr. D. J. Koenjer-Oude Lansink, mevr. dr. D.G. Taekema, mevr. S.C. Stalpers-Konijnenburg, mevr. drs. G.A.M. Golüke-Willemse, mevr. A.E. Laan, mevr. P.J.W.B. van Mierlo, dhr. J. Bruijns en dhr. H.H. Wijnen

Geriaters Rijnstate

Interessante website

Patiëntervaringen

Lees de ervaringen van onze patiënten.
‘Geriater gaf uiteindelijk groen licht om te opereren’
Mevrouw Verheijden en haar man wandelen in het bos

Begin maart werd bij Jetty Verheijke (82) darmkanker geconstateerd. Ondanks haar hoge leeftijd durfden de chirurg en oncoloog het toch aan haar te opereren. Dat gebeurde echter pas nadat de geriater en de patiënt zelf groen licht hadden gegeven.

Lees verder of Bekijk alle patiëntervaringen

Nieuws

Start onderzoek PENG-blokkade om operatie bij heupfractuur bij kwetsbare patiënten te voorkomen

Rijnstate is gestart met een onderzoek naar de behandeling van geriatrische patiënten met een gebroken heup. Deze vaak kwetsbare patiënten kunnen of willen niet altijd geopereerd worden. Een zogenaamde PENG-blokkade kan voor deze patiënten blijvend verlichting geven. Klinisch geriater Hugo Wijnen, anesthesioloog Jan Willem Kallewaard en traumatoloog Edo Hekma leiden in Rijnstate een multidisciplinair onderzoek naar deze behandeling.

Lees meer
Onderzoek naar vroegtijdig opsporen delier met Deltascan

Rijnstate doet wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de Deltascan. Mogelijk kan een delier dankzij deze monitor vroegtijdig herkend worden. Wanneer een tijdelijke toestand van acute verwardheid, ofwel een delier, niet op tijd herkend wordt, dan kan dit leiden tot langere ligduur, meer complicaties en blijvende cognitieve stoornissen.

Lees meer
Esther Burgers over vrijheidsbeperkende interventies op de Geriatriedagen 2022

Op donderdag 10 en 11 februari vonden de Geriatriedagen 2022 plaats. Esther Burgers, verpleegkundig specialist AGZ in Rijnstate en voorzitter van de landelijke werkgroep Vrijheidsbeperkende Interventies van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), was een van de keynote sprekers.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!