1. Wie werken ermee
Robotchirurgie
DaVinci operatierobot

Wie werken ermee

Urologie

De urologen begonnen in 2010 met robotgeassisteerde operaties. Inmiddels worden er zo’n 350 urologische ingrepen per jaar gedaan met de robot. “We doen met name oncologische ingrepen aan de prostaat, nier en blaas”, zeggen de urologen Geert Smits en Carl Wijburg, de pioniers op het gebied van robotchirurgie in Rijnstate. “Daarnaast zetten we de robot heel breed in. Als het beter is voor de patiënt doen we het met de robot. We kunnen nu elke dag robotchirurgie doen, waar dat voorheen maar drie, vier dagen in de week was.”

De urologen zien het als een groot voordeel dat met de komst van de nieuwe Da Vinci Xi meer collega’s met behulp van de robot kunnen opereren. “Nu er meer ruimte is voor de gynaecologen en chirurgen vindt er een kennisoverdracht en kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines plaats. We kunnen van elkaar leren en daardoor een nog betere kwaliteit bieden.” De urologen werken daarnaast ook samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Gynaecologie

De afdeling Gynaecologie heeft sinds 2011 al ruim 400 operaties met de Da Vinci robot uitgevoerd. Er zijn inmiddels vijf gynaecologen die met de robot werken. Zij doen vooral baarmoederverwijderingen en verzakkingsoperaties met de robot. De nieuwe Da Vinci Xi biedt echter ook de gynaecologen extra mogelijkheden.

“Op 15 maart hebben we voor het eerst twee patiënten met endometriose met de robot geopereerd”, vertellen de gynaecologen Karin Aalders en Annemiek Nap. Bij endometriose komt het baarmoederslijmvlies ook op andere plaatsen in de buik voor, zoals in de baarmoederwand, op het buikvlies, in de eierstokken of diep onder in de buik vlakbij de endeldarm of de blaas. “Meestal is dit te behandelen met hormonen. Het verwijderen van een cyste of oppervlakkige endometriose gebeurt echter operatief. Als de endometriose bijvoorbeeld doorgroeit in de blaas en/of darm opereren we de patiënt met de robot, waarmee we veel preciezer kunnen werken. Dat doen we samen met de chirurg en uroloog.”

Maag- en darmchirurgie

Maag-darmchirurg Bart Witteman maakt sinds 2014 gebruik van de operatierobot. Tot voor kort deed hij daarmee alleen endeldarmkanker- en bovenbuikoperaties. Maar nu de capaciteit is verdubbeld, kan hij ook andere ingrepen met de robot uitvoeren. “Als maag-darmchirurgen hadden we de robot twee dagen in de maand tot onze beschikking, waarmee we in totaal vier operaties konden doen”, zegt hij. “Met de tweede robot is dat aantal vertienvoudigd tot 40 à 50 operaties in de maand.” Zo worden nu ook oncologische maag- en darmoperaties en maagverkleiningen met de robot uitgevoerd.

Niet elke maag- en darmoperatie wordt met behulp van de robot uitgevoerd. De meest eenvoudige ingrepen blijft de chirurg door middel van een ‘gewone’ kijkoperatie (laparoscopie) doen. “We zetten de robot vooral in bij de meest complexe operaties”, vertelt Bart. “Wat we vroeger alleen met een open operatie konden, doen we nu met de robot. In plaats van een grote snee maken we slechts vijf gaatjes in de buik, waardoor we de patiënt opereren.”

Longchirurgie

Vanaf oktober van dit jaar gaan ook de longchirurgen operaties met de robot uitvoeren, zoals de behandeling van longkanker. “We starten met twee longchirurgen, maar het is de bedoeling dat straks alle longchirurgen met de robot gaan werken”, zegt Edo Hekma, die dit najaar met de robotgeassisteerde operaties begint. “In eerste instantie richten we ons met name op de eenvoudige operaties, later voeren we vooral de meer complexe ingrepen met de robot uit.”

De longchirurgen gebruiken de robot onder andere bij de behandeling van longkanker. Edo: “Sommige patiënten met longkanker kunnen niet de hele longkwab missen. Met de robot kun je een deel van de longkwab wegnemen. Dat leidt tot kwalitatief betere zorg. Nu kunnen we deze patiënten alleen behandelen met een open operatie, die veel meer belastend is voor de patiënt.”