1. Europees opleidingscentrum
Robotchirurgie
DaVinci operatierobot

Europees opleidingscentrum

Rijnstate Europees Opleidingscentrum voor robot geassisteerde prostaatoperaties

Rijnstate is in 2016 door de European Board- en School of Urology aangewezen als 'robot host center’. We hebben hiervoor het host-centercertificaat ontvangen. Dit betekent dat Rijnstate internationaal erkend is om de opleiding te verzorgen in robotgeassisteerde prostaatoperaties. Het certificaat is vijf jaar geldig.

Voldoende ervaring noodzakelijk

Het is belangrijk dat operateurs voldoende ervaring in het werken met een robot hebben. Samen met European Board of Urology (EBU) heeft de European School of Urology deze certificering voor opleidingscentra ontwikkeld en wordt een European Urology Scholarship aangeboden. Om zich te kwalificeren als een gecertificeerd EBU - EAU hostcenter moet een ziekenhuis een multidisciplinaire aanpak van de urologische aandoening hebben. Ook moet het in lijn werken met de EAU-richtlijnen, een bepaald aantal ingrepen per jaar doen, resultaten rapporteren en betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek. Rijnstate is nu officieel zo'n host center. Behalve Rijnstate zijn er in Nederland nog drie andere ziekenhuizen erkend als opleidingscentrum, waaronder het Antoni van Leeuwenhoek.

Rijnstate als gespecialiseerd opleidingsziekenhuis

Met het host-centercertificaat kan Rijnstate volgende generaties urologen opleiden in het uitvoeren van robotgeassisteerde prostaatoperaties, volgens de hiervoor geldende Europese maatstaven. Aan het einde van de opleiding ontvangt de kandidaat een certificaat waarmee wordt aangetoond dat de opgeleide arts de operatie zelfstandig en kwalitatief goed kan uitvoeren.