Robotchirurgie
DaVinci operatierobot

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Vanwege de kosten van de aanschaf van een robot en het jaarlijkse onderhoud staat niet in elk ziekenhuis een operatierobot. Ook moeten de operateurs genoeg ingrepen per jaar doen om ervaren genoeg te blijven voor optimale resultaten. Daarom werken we samen met andere ziekenhuizen en komen er ook patiënten van een groot gebied buiten Arnhem naar Rijnstate voor de operatierobot. Deze patiënten worden verder in hun eigen vertrouwde ziekenhuis begeleid en behandeld onder begeleiding van hun eigen behandelend arts. Ook op het gebied van kwaliteit en het ontwikkelen van (nieuwe) standaarden werkt Rijnstate samen met andere ziekenhuizen.

Positief effect op de behandeling binnen Alliantie Regionale Topzorg (A.R.T.Z.)

Met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede werkt Rijnstate samen onder de naam 'Alliantie Regionale TopZorg', ook wel A.R.T.Z. genoemd. Samen met vaste verwijspartner Radiotherapiegroep richten de Gelderse ziekenhuizen zich met A.R.T.Z op zorg die door de samenwerking verder verbetert en uitblinkt in kwaliteit. Door de krachtenbundeling levert A.R.T.Z. zorg aan patiënten met (verdenking op) kanker die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. U kunt snel terecht, dichtbij huis en in de veilige omgeving van uw eigen ziekenhuis.

De ziekenhuizen versterken elkaars expertise door het delen van kennis en ervaring. De hoogste standaard van de drie ziekenhuizen is leidend voor elk ziekenhuis en er zijn door de samenwerking meer mogelijkheden voor onderzoek.

Meer informatie over A.R.T.Z.

Meer weten over de Alliantie Regionale Topzorg?

Ontwikkeling van kwaliteitslabel met Onze Lieve Vrouwziekenhuis Aalst, België

Rijnstate en OLV Ziekenhuis in Aalst (België) werken samen op het gebied van het ontwikkelen van een kwaliteitslabel voor robotchirurgie op basis van waardegedreven zorg. In eerste instantie is de samenwerking gericht op prostaatoperaties met de robot. Op den duur kunnen ook robotoperaties in overige urologische en in andere medische disciplines worden meegenomen.

Robotchirurgie anders organiseren

Deze samenwerking is opgezet omdat we denken dat robotchirurgie anders georganiseerd kan worden. Niet in aparte ziekenhuizen met hoge volumes per tumorsoort, maar in centra die meerdere soorten tumoren behandelen. Op die manier is er kruisbestuiving die discipline-overstijgend is, zoals tussen zenuwsparende prostaatverwijderingen, blaas- en nier-sparende operaties, of robot-operaties aan darmen. De operatieteams zijn flexibeler, veelzijdiger en inzetbaar voor verschillende operaties. Dat zorgt voor snelle, efficiënte en kosten– effectieve implementatie van verbeterde en innovatieve operatietechnieken.

Meer gezondheidswinst voor u

Beide ziekenhuizen gaan data uitwisselen om een jaarlijks vergelijkend onderzoek en uitwisseling van ‘best practices’ (optimale werkmethoden) mogelijk te maken. Het gaat zowel om klinische uitkomsten als om de bevindingen van de betrokken patiënten, die via de internationaal erkende ‘Patient Reported Outcome Measures’ (PROMS, patiënt gerapporteerde uitkomsten) worden geregistreerd. Op basis van deze gedeelde kennis worden er gezamenlijke projecten ontwikkeld om meer gezondheidswinst voor u te halen.

Onze cijfers op een rij

700
Operaties per jaar
2
Operatierobots
ERUS
Europees opleidingscentrum
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: