Onderzoek en onderwijs
Verpleegkundige en patient
Laatste informatie over het coronavirus

Het Gonnie Waaijer curriculum

Sinds 2008 loopt het Gonnie Waaijer onderwijscurriculum. Dit onderwijscurriculum werd mogelijk gemaakt door mevrouw Gonnie Waaijer. Zij was patiënt bij internist Joep Douma en zag het belang van verspreiding van deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg. Na haar overlijden liet ze een legaat achter met als doel het opzetten van een onderwijscurriculum voor palliatieve zorg.

Wat houdt het curriculum in?

Het onderwijscurriculum wordt sindsdien gebruikt de verspreiding van de kennis en vaardigheden van de palliatieve zorg te bevorderen onder zowel verpleegkundigen als artsen. Hierbij is onder andere de doelstelling om de competentie bij de medische professionals om een palliatieve zorgvraag te herkennen, te vergroten. Deze zogenaamde Gonnie Waaijer basismodule palliatieve zorg wordt twee keer per jaar aangeboden, in het voorjaar en in het najaar. In de loop van de tijd is de cursus verder uitgebreid met specifieke modules voor onder andere longziekten, neurologie en cardiologie.

De basiscursus

De basiscursus begint met een inleiding in de palliatieve zorg, palliatief redeneren. Op de tweede lesavond komen symptoombestrijding en het herkennen van de stervensfase aan de orde. De derde cursusavond staat in het teken van de communicatie, de vierde gaat over ethiek en besluitvorming. Tenslotte worden de thema’s verlies, verdriet en rouw bij de patiënt en de hulpverlener, spiritualiteit en interculturele aspecten van rouw en sterven behandeld.

Onderwijskundige uitgangspunten:

  • E-learning en huiswerkopdrachten zijn ondersteunend aan de lessen die door de docenten worden gegeven;
  • De transfer naar de praktijk wordt gelegd door de huiswerkopdrachten en de rollenspelen;
  • Smallgrouplearning: maximaal twaalf medewerkers om tot het geleerde goed in de praktijk te kunnen brengen;
  • Inzet van een acteur om cursisten te laten oefenen met gespreksvaardigheden.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: