Kwaliteit oncologische zorg bij Rijnstate
Balie Oncologisch Centrum
Laatste informatie over het coronavirus

Kwaliteit prostaatkankerzorg bij Rijnstate

Wij willen u graag meer inzicht geven in de kwaliteit van onze prostaatkankerzorg. Hieronder leest u meer over onze patiënttevredenheid, het aantal behandelingen, complicaties na een operatie en wacht- en toegangstijden. Deze informatie wordt in Nederland nauwkeurig geregistreerd door externe instanties, waardoor we onze kwaliteit van zorg kunnen vergelijken met het gemiddelde van andere ziekenhuizen in Nederland.

Patiënttevredenheid

8,2

Patiënttevredenheid

Gemiddelde waardering door patiënten voor de verpleegafdeling urologie in Rijnstate Arnhem.

‘Voor mij was de keuze voor deze operatie makkelijk'

Jaap van der Spek

Drie maanden na zijn operatie blikt Jaap van der Spek (69) uit Veenendaal terug. Hij is in Rijnstate geopereerd vanwege prostaatkanker. Het voor- en natraject onderging hij in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zijn prostaat is verwijderd met behulp van de operatierobot ‘Da Vinci’.

“Het begon bij mij met wat last onder in de rug. Mijn huisarts voelde dat de prostaat vergroot was. Na bloedonderzoek bij de huisarts bleek dat ik een verhoogde PSA-waarde had. Dat kan duiden op prostaatkanker.Ik ben toen doorgestuurd naar Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Daar zijn stukjes weefsel (biopten) afgenomen voor onderzoek.”

Lees verder
Patiënt Jaap van der Spek stapt op zijn fiets

Bekwaamheid

Rijnstate is qua aantallen één van de grootste centra in Nederland voor diagnostiek en behandeling van prostaatkanker. Bij prostaatkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk, zoals een operatie, bestraling (inwendig of uitwendig), chemotherapie of hormoontherapie. Regelmatig worden deze behandelingen in combinatie met elkaar gegeven. Omdat prostaatkanker langzaam groeit, kunnen sommige mannen ook zonder behandeling. Een afwachtend beleid (active surveillance) is dan een optie. De ontwikkeling van de gevonden prostaatkanker wordt in dat geval actief gevolgd.

Aantal nieuwe patiënten dat behandeld is voor prostaatkanker in Rijnstate

345

2018

351

2017

Aantal radicale prostatectomieën uitgevoerd met de operatierobot

120

2018

146

2017

Wetenschappelijk is aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg erin wordt en hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie.

Door de concentratie van de operatieve behandelingen in Rijnstate Arnhem (onder andere vanuit ziekenhuizen in Ede, Doetinchem, Apeldoorn en Deventer) hebben de urologen van Rijnstate de afgelopen jaren meer dan 2000 patiënten met een vorm van urologische kanker geopereerd.

De operaties voor prostaatkanker worden in Rijnstate uitgevoerd met behulp van een operatierobot, de ‘Da Vinci Si en Da Vinci Xi’.

Aantal operaties

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben voor 2018 vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 50 prostaatkankeroperaties per jaar moet doen. Rijnstate voldoet ruim aan deze norm.

Prostatectomie

Bij een prostatectomie wordt de prostaat verwijderd.

Door de concentratie van de operatieve behandelingen in Rijnstate Arnhem (onder andere vanuit ziekenhuizen in Ede, Doetinchem, Apeldoorn en Deventer) hebben de urologen van Rijnstate de afgelopen jaren meer dan 2000 patiënten met een vorm van urologische kanker geopereerd.

De operaties voor prostaatkanker worden in Rijnstate uitgevoerd met behulp van een operatierobot, de ‘Da Vinci Si en Da Vinci Xi’.

Behandeling bij de Radiotherapiegroep

Aantal patiënten dat in 2018 gestart is met een behandeling bij de Radiotherapiegroep.

42

Bestraling bij prostaatkanker

41

Bestraling bij uitgezaaide prostaatkanker

15

Brachytherapie in Deventer

Behandelresultaten

Kwaliteit van leven

De behandeling van prostaatkanker heeft grote impact op de kwaliteit van leven van onze patiënten. Wij vragen hen dan ook om op een aantal momenten tijdens de behandeling PROM-vragenlijsten (Patiënt Reported Outcome Measurements) in te vullen. Zo meten we voor en na de behandeling hoe de patiënt zijn gezondheid ervaart en wat het effect van de behandeling is op de kwaliteit van leven. Door de antwoorden krijgen wij een beeld van het effect van de behandeling. In Nederland krijgt ongeveer 30% van de mannen met prostaatkanker te maken met urineverlies, bij Rijnstate ligt dat aantal op ongeveer 10%. Dit soort gegevens zijn ontzettend waardevol voor ons omdat we onze zorg steeds kunnen verbeteren. Maar nog belangrijker zijn ze voor onze patiënten; we gebruiken ze om te laten zien wat patiënten kunnen verwachten en zo samen te kunnen beslissen over de wijze van behandeling.

Percentage patiënten dat na de prostaatkankeroperatie last heeft van incontinentie

Incontinentie betekent dat een patiënt last heeft van onwillekeurig urineverlies of zijn plas niet goed op kan houden. In 2018 zijn patiënten 12 maanden na hun operatie (in 2017) bevraagd.

61%

Percentage patiënten dat een jaar na de prostaatkankeroperatie geen incontinentiemateriaal gebruikt.

Complicaties

Een prostaatkankeroperatie is een ingrijpende operatie, met risico op complicaties. De mate van ernst van de complicatie is verschillend en kan variëren van een infectie tot een operatie. Het is belangrijk voor het herstel dat er na een operatie geen chirurgische complicaties optreden. Rijnstate hecht er veel belang aan om deze complicaties goed in kaart te brengen. Urologen en operatieteams kunnen van deze informatie leren en de zorg voor onze patiënten verder verbeteren.

88%

Percentage patiënten dat een jaar na de prostaatkankeroperatie geen of één incontinentiemateriaal per dag gebruikt.

Percentage patiënten met chirurgische complicaties na de operatie.

3,3%

2018Rijnstate

4,1%

2017Rijnstate

Wachttijden

Bij een verhoogd PSA of een verdenking van prostaatkanker kunnen patiënten terecht op het dagelijkse inloopspreekuur van de polikliniek Urologie. Na de diagnose prostaatkanker starten de meeste behandelingen binnen vier tot zes weken. Op deze manier kan de patiënt, zonder tijdsdruk en samen met zijn naasten en zorgverleners, tot een goede beslissing komen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: