Kwaliteit oncologische zorg bij Rijnstate
Balie Oncologisch Centrum

Kwaliteit nierkankerzorg bij Rijnstate

Bij Rijnstate beslissen we graag samen met u welke behandeling het beste past bij uw persoonlijke situatie. We vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten en hoe de kwaliteit van onze zorg is. Daarom publiceren we ieder jaar voor onze nierkankerzorg kwaliteitscijfers. Hieronder leest u meer over onze patiënttevredenheid, het aantal behandelingen, complicaties na een operatie en wacht- en toegangstijden. Deze cijfers baseren we op onderzoek onder patiënten en medische resultaten.

Patiënttevredenheid

8,4

Gemiddelde waardering van patiënten met nierkanker in Rijnstate

8,8

Gemiddelde waardering van patiënten voor de verpleegafdeling Oncologie Urologie in Rijnstate Arnhem.

‘Dankzij immunotherapie heb ik weer levensenergie'

Nigel Burgess

Bron

Rijnstate patiëntervaringsonderzoek (PREM) voor de verpleegafdeling urologie.

Het is een donderdagochtend in oktober en de media berichten over het coronavirus dat een tweede opleving beleeft in Nederland. Nigel Burgess (57) zit in zijn eigen huiskamer en krijgt immunotherapie thuis. Hij is ongeneeslijk ziek door nierkanker. “Voordat ik ziek werd, had ik nooit van immunotherapie gehoord”, bekent hij. “Het eerste waar je aan denkt bij kanker is toch chemotherapie.’


Immunotherapie is een levensverlengende behandeling bij uitgezaaide kanker, onder andere bij melanoom, long- en nierkanker. De behandeling bestaat uit een medicijn dat om de paar weken via een infuus wordt toegediend. ‘‘Het is nu 15 maanden geleden dat ik voor het eerst immunotherapie kreeg”, vertelt Nigel. “En bij de laatste controle is gebleken dat de tumoren ongeveer de helft kleiner zijn geworden.”

Lees verder

Bekwaamheid

Jaarlijks krijgen ongeveer 2.600 patiënten de diagnose nierkanker. Rijnstate is een referentiecentrum voor nierkankeroperaties.  Dit  betekent artsen uit andere ziekenhuizen bij Rijnstate terecht kunnen voor advies over diagnostiek en behandeling. Ook kunnen patiënten in Rijnstate terecht voor een second opinion. Ongeveer de helft van de patiënten dat in Rijnstate onder behandeling is voor nierkanker, heeft de eerste diagnose gekregen in een ander ziekenhuis. Bij nierkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk zoals een operatie, radiotherapie en immunotherapie. 

Aantal nieuwe patiënten behandeld voor nierkanker

159

2021

116

2020

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben voor 2021 vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 20 nieuwe patiënten met nierkanker moeten diagnosticeren. Rijnstate voldoet ruim aan deze norm. 

Aantal operaties

Aantal nierkankeroperaties uitgevoerd met de operatierobot

85

2021

110

2020

Aantal niersparende operaties met de operatierobot

32

2021

38

2020

Rijnstate werkt in het ARTZ Oncologisch centrum nauw samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei, het Slingeland Ziekenhuis en Radiotherapiegroep. Daarnaast krijgt Rijnstate vanuit het hele land patiënten voor het gedeeltelijk verwijderen van een nier met robotchirurgie. Door deze concentratie hebben de urologen van Rijnstate de afgelopen jaren meer dan 2000 patiënten met een vorm van urologische kanker geopereerd.

Rijnstate voert bijna alle operaties bij niertumoren via een kijkoperatie (laparoscopisch) uit met de operatierobot. De chirurg opereert via meerdere kleine snedes waardoor zoveel mogelijk gezond nierweefsel bespaard kan blijven en het herstel sneller verloopt. Deze operaties worden uitgevoerd met een van de twee Da Vinci Xi operatierobots met duoconsoles. De duoconsoles maken het mogelijk om met twee chirurgen tegelijk te kunnen opereren. Ook kunnen chirurgen uit andere ziekenhuizen zo worden opgeleid om met de operatierobot te gaan werken. Rijnstate is hiervoor een EAU gecertificeerd centrum.  

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben voor 2021 vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 10 nierkankeroperaties per jaar moet doen. Rijnstate voldoet ruim aan deze norm.

Behandelresultaten

Aantal patiënten behandeld met immunotherapie of doelgerichte therapie

Aantal patiënten behandeld met immunotherapie

29

2019

14

2020

Aantal patiënten behandeld met doelgerichte therapie

29

2021

21

2020

Immunotherapie

Immunotherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen.

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben voor 2021 vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 10 patiënten met nierkanker per jaar systemisch moeten behandelen. Rijnstate voldoet ruim aan deze norm.

Doelgerichte therapie

Doelgerichte therapie, of targeted therapie, is een behandeling met medicijnen die ingrijpt op specifieke eigenschappen van kankercellen of hun omgeving.

Actief volgen van de tumor (Active Surveillance)

Soms is het de beste optie om een niertumor te vervolgen en alleen in te grijpen als dat echt noodzakelijk is. Of dit verstandig is, is afhankelijk van de tumor en de fysieke gesteldheid van de patiënt.

Wachttijden

Bij een verdenking van nierkanker kunnen patiënten terecht op het dagelijkse inloopspreekuur van de polikliniek Urologie. Na de diagnose nierkanker start een eventuele operatie binnen 6 weken na de eerste afspraak op de polikliniek urologie.   

Eerste afspraak op de polikliniek Urologie
<6
weken
Eventuele operatie
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: