Kwaliteit oncologische zorg bij Rijnstate
Balie Oncologisch Centrum

Kwaliteit darmkankerzorg bij Rijnstate

Bij Rijnstate beslissen we graag samen met u welke behandeling het beste past bij uw persoonlijke situatie. We vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten en hoe de kwaliteit van onze zorg is. Daarom publiceren we ieder jaar voor onze darmkankerzorg kwaliteitscijfers. Hieronder leest u meer over onze patiënttevredenheid, het aantal behandelingen, complicaties na een operatie en wacht- en toegangstijden. Deze cijfers baseren we op onderzoek onder patiënten en medische resultaten. 

*Op een aantal blokken kunt u klikken voor meer informatie.

Patiënttevredenheid

8,5

Gemiddelde waardering door patiënten met darmkanker in Rijnstate Arnhem.

8,5

Gemiddelde waardering door patiënten voor de oncologische verpleegafdeling in Rijnstate Arnhem

'Niet alles hoeft meteen levensbedreigende kanker te zijn'

Gert Elferink

Wat begint als een poliep kan uitgroeien tot darmkanker. Om die ziekte voor te zijn worden alle mannen en vrouwen tussen 55 en 75 jaar iedere twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Zo ook Gert Elferink (73). De uitslag was niet positief. In februari 2021 werd bij hem 15 centimeter weefsel verwijderd bij de endeldarm. “Binnen een paar weken lag ik onder de operatierobot.”

Lees verder

Bekwaamheid

Darmkanker is een veel voorkomende vorm van kanker in Nederland. Jaarlijks krijgen bijna 12.000 patiënten de diagnose darmkanker. Een tumor kan op verschillende plekken in de darm ontstaan. In bijna tweederde van de gevallen is er een tumor in de dikke darm. Dit heet dikkedarmkanker. Een derde van de patiënten heeft een tumor in het laatste deel van de darm, de endeldarm. Dit heet endeldarmkanker. Een operatie is de meest gegeven behandeling bij darmkanker. Soms worden andere of aanvullende behandelingen gegeven, bijvoorbeeld als er uitzaaiingen zijn. Dit kan chemotherapie of bestraling zijn. 

Totaal aantal geopereerde patiënten voor darmkanker

169

2021

146

2020

Aantal operaties vanwege dikkedarmkanker

143

2021

102

2020

Aantal operaties vanwege endeldarmkanker

26

2021

44

2020

Aantal operaties

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben voor 2021 vastgesteld dat elk ziekenhuis minimaal 50 operaties per jaar moet doen, waarvan minimaal 20 operaties voor dikkedarmkanker. Rijnstate voldoet aan deze norm

Behandelresultaten

Kwaliteit van leven

Een operatie in het darmgebied is een ingrijpende operatie, met risico op complicaties. We kijken continu welke complicaties er voorkomen en hoe we ervan kunnen leren. Zo werken we steeds aan een betere zorg voor u.

Complicaties

Percentage geopereerde patiënten voor dikkedarmkanker met een gecompliceerd beloop*

8,8%

Rijnstate**

12,1%

Landelijk gemiddelde

Percentage geopereerde patiënten voor endeldarmkanker met een gecompliceerd beloop*

15,4%

Rijnstate**

20,0%

Landelijk gemiddelde

Percentage patiënten bij wie een naadlekkage is opgetreden na de operatie vanwege dikkedarmkanker

4%

Rijnstate

4%

Landelijk gemiddelde

Percentage patiënten bij wie een naadlekkage is opgetreden na de operatie vanwege endeldarmkanker

5%

Rijnstate

6%

Landelijk gemiddelde

Gecompliceerd beloop

*Met gecompliceerd beloop wordt bedoeld: heroperatie vanwege complicaties of een verlengde opnameduur van meer dan 14 dagen vanwege complicaties na de operatie of overlijden tijdens of na ziekenhuisopname.

**Deze cijfers zijn gecorrigeerd, dat betekent dat er rekening is gehouden met andere factoren dan de darmkanker (bijvoorbeeld leeftijd en andere aandoeningen). Deze cijfers zijn berekend over een periode van 2 jaar, 2020 en 2021.

Gecompliceerd beloop

*Met gecompliceerd beloop wordt bedoeld: heroperatie vanwege complicaties of een verlengde opnameduur van meer dan 14 dagen vanwege complicaties na de operatie of overlijden tijdens of na ziekenhuisopname.

**Deze cijfers zijn gecorrigeerd, dat betekent dat er rekening is gehouden met andere factoren dan de darmkanker (bijvoorbeeld leeftijd en andere aandoeningen). Deze cijfers zijn berekend over een periode van 2 jaar, 2020 en 2021.

Naaldlekkage

Naadlekkage is een complicatie na een darmkankeroperatie. Na het verwijderen een gedeelte van de darm worden de overgebleven uiteinden weer aan elkaar gehecht. Het is mogelijk dat op de plek van de naad een lekkage ontstaat. Hierdoor kan een deel van de darminhoud in de buikholte terecht komen, wat kan leiden tot een buikvliesontsteking.

Geen patiënt is hetzelfde. Zo heeft bijvoorbeeld de conditie van de patiënt voordat hij of zij geopereerd wordt veel effect op het resultaat van de operatie en op het ontstaan van complicaties. In de cijfers is daarom rekening gehouden met een aantal factoren, zoals leeftijd, geslacht, eerdere maag/buikoperaties en andere onderliggende ziektes, zoals hartfalen.

Naaldlekkage

Naadlekkage is een complicatie na een darmkankeroperatie. Na het verwijderen een gedeelte van de darm worden de overgebleven uiteinden weer aan elkaar gehecht. Het is mogelijk dat op de plek van de naad een lekkage ontstaat. Hierdoor kan een deel van de darminhoud in de buikholte terecht komen, wat kan leiden tot een buikvliesontsteking.

Geen patiënt is hetzelfde. Zo heeft bijvoorbeeld de conditie van de patiënt voordat hij of zij geopereerd wordt veel effect op het resultaat van de operatie en op het ontstaan van complicaties. In de cijfers is daarom rekening gehouden met een aantal factoren, zoals leeftijd, geslacht, eerdere maag/buikoperaties en andere onderliggende ziektes, zoals hartfalen.

Wachttijden

Het landelijk streven is om binnen acht weken na het stellen van de diagnose te starten met de behandeling voor darmkanker. Dit kan een operatie zijn of chemotherapie als voorbereiding van een operatie.

Gemiddelde wachttijd in dagen (mediaan) van patiënten van diagnose tot start behandeling dikkedarmkanker.

32

Rijnstate

29

Landelijk gemiddelde

Gemiddelde wachttijd in dagen (mediaan) van patiënten van diagnose tot start behandeling endeldarmkanker.

32

Rijnstate

33

Landelijk gemiddelde

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: