Kwaliteit oncologische zorg bij Rijnstate
Laatste informatie over het coronavirus

Kwaliteit borstkankerzorg bij Rijnstate

Wij willen u graag meer inzicht geven in de kwaliteit van onze borstkankerzorg. Hieronder leest u meer over onze patiënttevredenheid, het aantal behandelingen, complicaties na een operatie en wacht- en toegangstijden. Deze informatie wordt in Nederland nauwkeurig geregistreerd door externe instanties, waardoor we onze kwaliteit van zorg kunnen vergelijken met het gemiddelde van andere ziekenhuizen in Nederland.

Patiënttevredenheid

97%

van onze patiënten geeft aan zich serieus genomen te voelen door hun zorgverlener. De landelijke score is 97%.

93%

van onze patiënten geeft aan dat de zorgverlener aandachtig naar hen luisterde. De landelijke score is 96%.

71%

van onze patiënten zou Rijnstate aanbevelen bij andere patiënten met borstkanker. De landelijke score is 68%.

95%

van onze patiënten geeft aan dat te weten bij wie in het ziekenhuis hij/zij terecht kan bij vragen of problemen. De landelijke score is ook 95%.

‘Overleg met het hele behandelteam is geruststellend’

Linda Stevens-Jongkind

Bron

Rapportage PREM Mammacare 2018.

Linda Stevens-Jongkind (47) krijgt in 2016 te maken met een agressieve vorm van borstkanker. Om het beste behandelplan voor haar vast te stellen, zit ze twee keer samen met een chirurg, internist-oncoloog en radiotherapeut om tafel. “Ik vind het prettig om met het hele team bij elkaar te zitten en vragen te kunnen stellen aan elke specialist.”

Een jaar geleden ontdekt Linda Stevens uit Haalderen harde knobbels in haar linker borst. Op 2 juni heeft ze onderzoeken bij de polikliniek Mammacare in Rijnstate Arnhem om te bekijken of het borstkanker is. “Ik had ‘dit rondje’ al eens gedaan twee jaar daarvoor, toen ik een onschuldige knobbel in mijn andere borst had zitten. Maar nu bleek bij de echo dat het er niet goed uitzag”, vertelt ze. “De mammacareverpleegkundige zei dat ook al. Aan het einde van de dag belde ze op toen de uitslag van het weefselonderzoek bekend was. Het was inderdaad borstkanker. Dat is heel onwerkelijk om te horen. ‘Zo voelt dat dus’, dacht ik. Het is wel goed geregeld dat je dezelfde dag nog weet waar je aan toe bent. Je hoeft niet lang in onzekerheid te zitten.”

Borstkanker: ‘Overleg met het hele behandelteam is geruststellend’
Linda Stevens - mammacare - radiotherapie

Bekwaamheid

Rijnstate is één van de grootste centra in Nederland voor de behandeling van borstkanker. Hoe vaker een chirurg een bepaalde operatie doet, hoe beter de chirurg er in wordt en hoe groter de kans is op een goed resultaat. Dat is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

Aantal nieuwe patiënten met verdenking borstkanker

1469

2018

1498

2017

Aantal nieuwe patiënten behandeld voor borstkanker

449

2018

418

2017

Aantal borstkankeroperaties

377

2018

332

2017

Aantal patiënten met neo-adjuvante behandeling

102

2018

134

2017

Aantal operaties

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben voor 2018 vastgesteld dat elk ziekenhuis minimaal 50 borstkankeroperaties per jaar moet doen. Rijnstate voldoet ruim aan deze eis.

Neo-adjuvante behandeling

Dit is een behandeling met chemotherapie, hormoontherapie of immunotherapie als voorbereiding op een operatie. Recent wetenschappelijk onderzoek toont goede resultaten bij neo-adjuvante behandelingen; er wordt daarom steeds vaker voor deze behandeling gekozen.

Behandelresultaten

Een belangrijk resultaat van een borstkankeroperatie is dat er geen kankerweefsel achterblijft. Dit verkleint de kans dat een patiënt opnieuw geopereerd moet worden. In de volgende tabel staat het percentage patiënten waarbij na een operatie voor borstkanker kankerweefsel is achtergebleven. Het gaat hier om patiënten die een borstbesparende operatie hebben gehad, zonder voorafgaande chemotherapie en zonder uitzaaiingen.

Percentage patiënten met achtergebleven kankerweefsel na een operatie (2018)

2,8%

Rijnstate

2,7%

Landelijk gemiddelde

Wachttijden

1-2
werkdagen
Toegangstijd
< 3
weken
Start behandeling na diagnose

Bij een verdenking op borstkanker kunt u meestal de volgende werkdag terecht bij de Mammapoli van Rijnstate voor onderzoek. De meeste patiënten krijgen op de dag van het onderzoek ook de uitslag van het onderzoek.

De landelijke norm is om binnen vijf weken na de diagnose te starten met de behandeling. Dit is exclusief patiënten die een operatieve behandeling ondergaan met een directe reconstructie van de borst.

Bij een verdenking op borstkanker kunt u meestal de volgende werkdag terecht bij het Oncologisch Centrum van Rijnstate voor onderzoek.

De landelijke norm is om binnen vijf weken na de diagnose te starten met de behandeling. Dit is exclusief patiënten die een operatieve behandeling ondergaan met een directe reconstructie van de borst.

Gemiddeld (mediaan) aantal kalenderdagen tussen de diagnose borstkanker en een eerste operatie. Hierbij zijn neo-adjuvante chemotherapie (chemotherapie voor een operatie) en een directe borstreconstructie niet meegenomen (2018)

28 dagen

Rijnstate

27 dagen

Nederlandse ziekenhuizen

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: