Kwaliteit oncologische zorg bij Rijnstate

Kwaliteit borstkankerzorg bij Rijnstate

Bij Rijnstate beslissen we graag samen met u welke behandeling het beste past bij uw persoonlijke situatie. We vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten en hoe de kwaliteit van onze zorg is. Daarom publiceren we ieder jaar voor onze borstkankerzorg kwaliteitscijfers. Hieronder leest u meer over onze patiënttevredenheid, het aantal behandelingen, complicaties na een operatie en wacht- en toegangstijden. Deze cijfers baseren we op onderzoek onder patiënten en  op medische resultaten.

Patiënttevredenheid

93%

van onze patiënten geeft aan dat te weten bij wie in het ziekenhuis hij/zij terecht kan bij vragen of problemen.

8,4

Gemiddelde waardering van patiënten.

'Thuis wordt je niet geconfronteerd met het ziek-zijn'

Marina

Al in 2005 wordt bij Marina (75) borstkanker geconstateerd. Na een succesvolle behandeling lijkt ze ‘schoon’, maar uiteindelijk zijn er toch uitzaaiingen in haar longen. Chemobehandelingen en immunotherapie volgen, waarop ze eveneens goed reageert. Met de immunotherapie blijft Marina uit voorzorg echter doorgaan. Sinds oktober 2021 krijgt ze die thuis toegediend.

Lees verder

Bekwaamheid

Rijnstate is één van de grootste centra in Nederland voor de behandeling van borstkanker. Rijnstate werkt in het ARTZ Oncologisch centrum nauw samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei, het Slingeland Ziekenhuis en Radiotherapiegroep.

Aantal borstkankeroperaties

408

2021

285

2020

Percentage patiënten met neo-adjuvante behandeling

45,6%

2021Rijnstate

31,2%

2021Nederland

Aantal operaties

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben voor 2021 vastgesteld dat elk ziekenhuis minimaal 50 borstkankeroperaties per jaar moet doen. Rijnstate voldoet ruim aan deze eis.

Neo-adjuvante behandeling

Dit is een behandeling met chemotherapie, hormoontherapie of immunotherapie als voorbereiding op een operatie.

Behandelresultaten

Behoud van borstcontour is voor veel vrouwen met de diagnose borstkanker emotioneel erg belangrijk. Daarom kijken we voor iedere vrouwelijke patiënt die we voor borstkanker behandelen, of het mogelijk is een borstsparende operatie te verrichten. Als een borstsparende operatie niet mogelijk is, bekijken we de mogelijkheden van een directe reconstructie, waarbij vaak door middel van een prothese een nieuwe borst wordt gemaakt. Dit noemen we 'borstcontour-sparende chirurgie'. Het behouden van de borstcontour na een operatie heeft invloed op een hogere kwaliteit van leven na de operatie.

Percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden na een operatie (2020)

75,7%

Rijnstate

74,0%

Landelijk gemiddelde

Wachttijden

1-2
werkdagen
Toegangstijd
< 3
weken
Start behandeling na diagnose

Bij een verdenking op borstkanker kunt u meestal de volgende werkdag terecht bij de Mammapoli van Rijnstate voor onderzoek. De meeste patiënten krijgen op de dag van het onderzoek ook de uitslag van het onderzoek.

De landelijke norm is om binnen vijf weken na de diagnose te starten met de behandeling. Dit is exclusief patiënten die een operatieve behandeling ondergaan met een directe reconstructie van de borst.

Bij een verdenking op borstkanker kunt u meestal de volgende werkdag terecht bij het Oncologisch Centrum van Rijnstate voor onderzoek.

De landelijke norm is om binnen vijf weken na de diagnose te starten met de behandeling. Dit is exclusief patiënten die een operatieve behandeling ondergaan met een directe reconstructie van de borst.

Gemiddeld (mediaan) aantal kalenderdagen tussen de diagnose borstkanker en een eerste operatie. Hierbij zijn neo-adjuvante chemotherapie (chemotherapie voor een operatie) en een directe borstreconstructie niet meegenomen (2020)

29 dagen

Rijnstate

28 dagen

Nederlandse ziekenhuizen

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: