Kwaliteit oncologische zorg bij Rijnstate

Kwaliteit borstkankerzorg bij Rijnstate

Bij Rijnstate beslissen we graag samen met u welke behandeling het beste past bij uw persoonlijke situatie. We vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten en hoe de kwaliteit van onze zorg is. Daarom publiceren we ieder jaar voor onze borstkankerzorg kwaliteitscijfers. Hieronder leest u meer over onze patiënttevredenheid, het aantal behandelingen, complicaties na een operatie en wacht- en toegangstijden. Deze cijfers baseren we op onderzoek onder patiënten en  op medische resultaten.

Patiënttevredenheid

94%

van onze patiënten geeft aan zich serieus genomen te voelen door hun zorgverlener. De landelijke score is 95%.

93%

van onze patiënten geeft aan dat de zorgverlener aandachtig naar hen luisterde. De landelijke score is 93%.

92%

van onze patiënten zou Rijnstate aanbevelen bij andere patiënten met borstkanker. De landelijke score is 92%.

95%

van onze patiënten geeft aan dat te weten bij wie in het ziekenhuis hij/zij terecht kan bij vragen of problemen. De landelijke score is ook 95%.

‘Overleg met het hele behandelteam is geruststellend’

Linda Stevens-Jongkind

Linda Stevens-Jongkind (47) krijgt in 2016 te maken met een agressieve vorm van borstkanker. Om het beste behandelplan voor haar vast te stellen, zit ze twee keer samen met een chirurg, internist-oncoloog en radiotherapeut om tafel. “Ik vind het prettig om met het hele team bij elkaar te zitten en vragen te kunnen stellen aan elke specialist.”

Een jaar geleden ontdekt Linda Stevens uit Haalderen harde knobbels in haar linker borst. Op 2 juni heeft ze onderzoeken bij de polikliniek Mammacare in Rijnstate Arnhem om te bekijken of het borstkanker is. “Ik had ‘dit rondje’ al eens gedaan twee jaar daarvoor, toen ik een onschuldige knobbel in mijn andere borst had zitten. Maar nu bleek bij de echo dat het er niet goed uitzag”, vertelt ze. “De mammacareverpleegkundige zei dat ook al. Aan het einde van de dag belde ze op toen de uitslag van het weefselonderzoek bekend was. Het was inderdaad borstkanker. Dat is heel onwerkelijk om te horen. ‘Zo voelt dat dus’, dacht ik. Het is wel goed geregeld dat je dezelfde dag nog weet waar je aan toe bent. Je hoeft niet lang in onzekerheid te zitten.”

Borstkanker: ‘Overleg met het hele behandelteam is geruststellend’
Mammacare - radiotherapie

Bekwaamheid

Rijnstate is één van de grootste centra in Nederland voor de behandeling van borstkanker. 

Aantal nieuwe patiënten met verdenking borstkanker

1198

2020

1368

2019

Aantal nieuwe patiënten behandeld voor borstkanker

346

2020

383

2019

Aantal borstkankeroperaties

285

2020

352

2019

Percentage patiënten met neo-adjuvante behandeling

45,6%

2020

36,6%

2019

Minder diagnoses in 2020

In 2020 kregen minder mensen de diagnose borstkanker door een tijdelijke stop in het bevolkingsonderzoek borstkanker vanwege corona.

Aantal operaties

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben voor 2019 vastgesteld dat elk ziekenhuis minimaal 50 borstkankeroperaties per jaar moet doen. Rijnstate voldoet ruim aan deze eis.

Neo-adjuvante behandeling

Dit is een behandeling met chemotherapie, hormoontherapie of immunotherapie als voorbereiding op een operatie. Recent wetenschappelijk onderzoek toont goede resultaten bij neo-adjuvante behandelingen; er wordt daarom steeds vaker voor deze behandeling gekozen.

Behandelresultaten

Behoud van borstcontour is voor veel vrouwen met de diagnose borstkanker emotioneel erg belangrijk. Daarom kijken we voor iedere vrouwelijke patiënt die we voor borstkanker behandelen, of het mogelijk is een borstsparende operatie te verrichten. Als een borstsparende operatie niet mogelijk is, bekijken we de mogelijkheden van een directe reconstructie, waarbij vaak door middel van een prothese een nieuwe borst wordt gemaakt. Dit noemen we 'borstcontour-sparende chirurgie'. Het behouden van de borstcontour na een operatie heeft invloed op een hogere kwaliteit van leven na de operatie.

Percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden na een operatie (2020)

73,7%

Rijnstate

72,9%

Landelijk gemiddelde

Wachttijden

1-2
werkdagen
Toegangstijd
< 3
weken
Start behandeling na diagnose

Bij een verdenking op borstkanker kunt u meestal de volgende werkdag terecht bij de Mammapoli van Rijnstate voor onderzoek. De meeste patiënten krijgen op de dag van het onderzoek ook de uitslag van het onderzoek.

De landelijke norm is om binnen vijf weken na de diagnose te starten met de behandeling. Dit is exclusief patiënten die een operatieve behandeling ondergaan met een directe reconstructie van de borst.

Bij een verdenking op borstkanker kunt u meestal de volgende werkdag terecht bij het Oncologisch Centrum van Rijnstate voor onderzoek.

De landelijke norm is om binnen vijf weken na de diagnose te starten met de behandeling. Dit is exclusief patiënten die een operatieve behandeling ondergaan met een directe reconstructie van de borst.

Gemiddeld (mediaan) aantal kalenderdagen tussen de diagnose borstkanker en een eerste operatie. Hierbij zijn neo-adjuvante chemotherapie (chemotherapie voor een operatie) en een directe borstreconstructie niet meegenomen (2020)

25 dagen

Rijnstate

28 dagen

Nederlandse ziekenhuizen

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!