Kwaliteit oncologische zorg bij Rijnstate
Balie Oncologisch Centrum

Kwaliteit blaaskankerzorg bij Rijnstate

Bij Rijnstate beslissen we graag samen met u welke behandeling het beste past bij uw persoonlijke situatie. We vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten en hoe de kwaliteit van onze zorg is. Daarom publiceren we ieder jaar voor onze blaaskankerzorg kwaliteitscijfers. Hieronder leest u meer over onze patiënttevredenheid, het aantal behandelingen, complicaties na een operatie en wacht- en toegangstijden. Deze cijfers baseren we op onderzoek onder patiënten en medische resultaten.

Patiënttevredenheid

8,5

Gemiddelde waardering door patiënten met blaaskanker in Rijnstate

8,8

Gemiddelde waardering van patiënten voor de verpleegafdeling Oncologie in Rijnstate Arnhem.

''Dankzij topspecialisten koos ik voor de beste behandeling''

Bart Hunik

Bron

Rijnstate patiëntervaringsonderzoek (PREM) voor de verpleegafdeling Oncologie-Urologie en specifiek onder patiënten met blaaskanker.

Bron

Rijnstate patiëntervaringsonderzoek (PREM) voor de verpleegafdeling urologie en specifiek onder patiënten met blaaskanker.

Een blaasontsteking. Dat was het eerste waar Bart Hunik (36) aan dacht toen hij bloed plaste. Zijn huisarts dacht hetzelfde. Maar er werd geen ontsteking gevonden. In Rijnstate volgden daarom verdere onderzoeken, wat uiteindelijke leidde tot een heel andere diagnose, blaaskanker. “Ik bleek een spierinvasieve tumor te hebben, dat is de meest agressieve vorm van kanker. Pas achteraf realiseerde ik me dat de arts die me die uitslag vertelde, zo geschrokken had gekeken. Dit komt op mijn leeftijd bijna nooit voor.”

Vanaf die diagnose was er haast met de behandeling, omdat de kans op uitzaaiing erg groot was. “Er komt dan enorm veel op je af”, vertelt Bart. “Niet alleen moet je in korte tijd beslissen over de behandeling, maar ook over bijkomende zaken. Ik heb met mijn vriendin een zoontje van nu drie jaar. ‘Wil je nog een kind?’, vroegen ze, ‘want door de chemokuur kun je onvruchtbaar worden. We kunnen zaad voor je invriezen’. Die keuze komt er dan ook nog bij.”

 

Lees het hele verhaal

Bekwaamheid

Rijnstate is qua aantallen één van de grootste centra in Nederland voor diagnostiek en behandeling van blaaskanker. Rijnstate is een referentiecentrum voor blaaskankeroperaties. Dit betekent dat artsen uit andere ziekenhuizen bij Rijnstate terecht kunnen voor advies over diagnostiek en behandeling. Ook kunnen patiënten in Rijnstate terecht voor een second opinion. Ongeveer de helft van de patiënten dat in Rijnstate onder behandeling is voor blaaskanker, heeft de eerste diagnose gekregen in een ander ziekenhuis. Bij blaaskanker zijn verschillende behandelingen mogelijk, zoals een operatie, bestraling (inwendig of uitwendig) en chemotherapie. Regelmatig worden deze behandelingen in combinatie met elkaar gegeven. 

Aantal nieuwe patiënten dat behandeld is voor blaaskanker

337

2021

341

2020

Aantal operaties

Aantal cystectomieën uitgevoerd met de operatierobot

63

2021

59

2020

Cystectomie

Bij een cystectomie wordt de blaas geheel verwijderd. In Rijnstate doen we dit vrijwel altijd met een kijkoperatie (laprascopie) met de operatierobot.

Door de concentratie van de operatieve behandelingen in Rijnstate Arnhem hebben de urologen van Rijnstate de afgelopen jaren meer dan 2000 patiënten met een vorm van urologische kanker geopereerd. 

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben voor 2021 vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 20 blaaskankeroperaties per jaar moet uitvoeren. Rijnstate voldoet ruim aan deze norm.

Rijnstate voert vrijwel alle cystectomieën via een kijkoperatie (laparoscopisch) uit met de operatierobot. De chirurg opereert via meerdere kleine snedes waardoor zoveel mogelijk gezond nierweefsel bespaard kan blijven en het herstel sneller verloopt. Deze operaties worden uitgevoerd met een van de twee Da Vinci Xi operatierobots. 

Aantal cystectomieën uitgevoerd met een open operatie

1

2021

1

2020

Alleen wanneer een operatie met een robot medisch gezien niet mogelijk is, vindt een open operatie plaats

Behandelingen waarbij de blaas behouden kan blijven

In geval van een kwaadaardige tumor die te diep in de blaaswand groeit, is het niet altijd nodig om de hele blaas operatief te verwijderen. Er zijn genezende, blaassparende behandelingen mogelijk. Er kan chemoradiatie worden toegepast. Rijnstate heeft samen met de Radiotherapiegroep Arnhem de meeste expertise in blaassparende behandelingen met robotchirurgie en brachytherapie in Nederland. Deze techniek wordt ook door andere zorginstellingen overgenomen.

Aantal patiënten dat is gestart met een behandeling bij de Radiotherapiegroep

Chemoradiatie

1

2021

Brachytherapie

5

2021

Alleen radiotherapie bij patiënt in curatieve fase

0

2021

Alleen radiotherapie bij patiënt in palliatieve fase

18

2021

Chemoradiatie is een combinatie van chemotherapie en uitwendige radiotherapie.

Brachytherapie is een combinatie van zowel inwendige als uitwendige bestraling en een operatie met de robot. 

In totaal heeft Rijnstate samen met de radiotherapiegroep meer dan 200 blaasbesparende behandelingen uitgevoerd. Vanaf 2009 zijn daarvan in totaal 150 uitgevoerd met de combinatie van nieuwe robotoperatie- en bestralingstechnieken.

Aantal patiënten dat is behandeld met systemische therapie

42

2021

40

2020

Systemische therapie kan als chemotherapie voorafgaand aan een operatie gegeven om de tumor te verkleinen en de kans op volledige verwijdering bij operatie te vergroten. Het kan ook aangeboden worden aan patiënten met uitzaaiingen om klachten te verminderen van klachten en de ziekte af te remmen.

Behandelresultaten

Complicaties

Een blaaskankeroperatie is een ingrijpende operatie, met risico op complicaties. De mate van ernst van de complicatie is verschillend en kan variëren van een infectie tot een operatie. Het is belangrijk voor het herstel dat er na een operatie geen chirurgische complicaties optreden. Rijnstate hecht er veel belang aan om deze complicaties goed in kaart te brengen. Urologen en operatieteams kunnen van deze informatie leren en de zorg voor onze patiënten verder verbeteren.

Percentage patiënten met ernstige complicaties binnen 30 dagen na een blaasverwijdering

14,3%

2021Rijnstate

17,3%

2021Nederland

Een ernstige complicatie is een complicatie met een Clavien Dindo graad van 3 of hoger. Dat betekent een extra radiologische, chirurgische of endoscopische ingreep, een levensbedreigende complicatie waarvoor een opname op de IC nodig is, of overlijden.

Opnameduur

Rijnstate voert bijna alle blaasverwijdering en blaassparende operaties laparoscopisch (via een kijkoperatie) met de operatierobot uit. De opnameduur bij een blaasverwijdering is voor de meeste mensen in Rijnstate door inzet van de robot bij de operatie teruggebracht naar gemiddeld 8 dagen. In heel Nederland worden mensen daarvoor meestal 12 dagen opgenomen. Dat betekent dat de patiënten bij wie een blaas moet worden verwijderd in Rijnstate, meestal eerder weer naar huis kunnen dan in de meeste andere ziekenhuizen. Voor een blaassparende operatie is de opnameduur teruggebracht  van gemiddeld 11 naar gemiddeld 4,5 dagen. Bij de laatste 150 uitgevoerde blaassparende operaties met brachytherapie zijn de chirurgische complicaties minder dan 4%. 

Wachttijden

<21
dagen
Diagnose blaaskanker
<28
dagen
Operatie

Bij een verdenking van blaaskanker kunnen patiënten terecht op het dagelijkse inloopspreekuur van de polikliniek Urologie. De diagnose blaaskanker wordt binnen 21 dagen gesteld.

Een eventuele afspraak start binnen 28 dagen na de eerste afspraak op de polikliniek Urologie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: