Behandeling van hart- en vaatziekten

Uw zorgverleners

Binnen het Rijnstate Vasculair Centrum kunt u te maken krijgen met verschillende zorgverleners. Dit is afhankelijk van uw aandoening en de behandeling die u nodig heeft.

Specialisten

Artsen van verschillende specialismen werken nauw met elkaar samen in het Vasculair Centrum. Internisten, vaatchirurgen, neurologen en cardiologen zijn hier gezamenlijk gevestigd zodat in nauw overleg met u de behandeling kan plaatsvinden. Ook interventieradiologen zijn bij de behandeling betrokken.

Verpleegkundigen

Samen met de specialisten begeleiden de verpleegkundigen u tijdens uw behandeling. Als dit wenselijk is voor uw behandeling, krijgt u een verpleegkundige als vast aanspreekpunt. Meestal is dit een gespecialiseerd verpleegkundige. Een belangrijke taak van de verpleegkundige is om samen met u een zorgplan op te stellen. In dit zorgplan ligt de nadruk op zelfmanagement van uw ziekte. Dat betekent dat u leert zelf de regie te nemen over uw ziekte en uw behandeling en dat u uw leven aanpast aan de chronische gezondheidsproblemen die u heeft.

Spreekuurassistenten

Spreekuurassistenten zijn aanwezig op de afdeling om alle zaken rondom de zorgprocessen zo goed mogelijk te regelen. Zo zijn ze verantwoordelijk voor het maken van afspraken en het bijhouden van de agenda’s van de specialisten.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: