Downsyndroom
Jongetje Downsyndroom

Downspreekuur

Het Downspreekuur is een multidisciplinair spreekuur voor kinderen van 0 tot 18 jaar met Downsyndroom (DS). De kinderen komen gemiddeld een keer per jaar een ochtend naar het ziekenhuis en zien dan in één ochtend vier zorgverleners. Door medische en paramedische deskundigheid in multidisciplinair verband aan te bieden, scheppen we de voorwaarden voor een optimale ontwikkeling en proberen we bedreigingen in de ontwikkelingen en gezondheid zo veel mogelijk te voorkomen.

Belangrijk aspect is een geïntegreerde en gestructureerde communicatie naar zowel ouders als alle andere zorgverleners die bij het kind met DS betrokken zijn (op medisch, educatief en sociaal gebied). Deze wordt opgesteld naar aanleiding van een multidisciplinaire bespreking aansluitend aan het polibezoek van het kind. In de bespreking vindt integratie van de onderzoeksresultaten plaats, en wordt de advisering afgestemd op de mogelijkheden van het kind en de ouders. De medische coördinatie ligt bij de kinderarts. Alle kinderen met DS worden daarnaast gevolgd door de jeugdgezondheidszorg.

Het spreekuur vindt plaats op woensdagochtend, waarop het kind achtereenvolgens afspraken heeft met de kinderarts, KNO-arts, logopedist en fysiotherapeut en eventueel aanvullend met de oogarts of orthoptist. De gezamenlijke verslaglegging gaat binnen 4 weken naar ouders, huisarts en Jeugdzorg.

Contact

E-mail: downspreekuur@rijnstate.nl
Telefoon: 088 - 005 7782

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: