Behandeling van complexe psychiatrische aandoeningen
Twee medewerkers in gesprek met patient

Rijnstate Depressiecentrum

Ongeveer 30 procent van de mensen met een depressieve stemmingsstoornis reageert niet of onvoldoende op medicatie en/of psychotherapie. Deze mensen worden 'therapieresistent' genoemd. Patiënten en hun hulpverleners weten niet altijd dat er in deze situatie ook nog andere behandelingen mogelijk zijn. Het Rijnstate Depressiecentrum biedt diagnostiek en behandeling aan patiënten die lijden aan een therapieresistente depressie.

Wanneer een patiënt zich bij het Depressiecentrum meldt, onderzoeken we ook de lichamelijke toestand. We zien soms dat therapieresistentie samenhangt met een (niet-ontdekte) lichamelijke aandoening. Met een uitgebreid aanbod van verschillende hoogwaardige behandelingen kunnen we de therapieresistente depressie mogelijk wel behandelen.

Behandelingen

Deze verschillende behandelingen betreffen dan (combinaties van) gesprektherapieën, gespecialiseerde psychotherapieën, EMDR, vaktherapie, bewegingstherapie, medicatie, lichttherapie, rTMS, esketamine-infusen en/of elektroconvulsietherapie. Regelmatig blijkt een patiënt na deze intensieve behandeling helemaal te herstellen van de depressie en hebben de meeste patiënten na behandeling weer een betere kwaliteit van leven.

Maatwerk door multidisciplinaire aanpak

Door een nauwe samenwerking van verschillende disciplines (psychiaters, artsen, verpleegkundigen, gz- en klinisch psychologen, vaktherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en maatschappelijk werkenden) kunnen we bovendien vaak maatwerk leveren, waarmee de behandeling volledig aansluit op de individuele patiënt. De behandeling wordt nauwkeurig afgestemd op de specifieke depressieve stemmingsstoornis en de behandelgeschiedenis van de patiënt. De behandeling bestaat dus uit zowel een diagnostische als aansluitende therapeutische fase. Als na de diagnostische fase blijkt dat Rijnstate geen geschikt behandelaanbod kan bieden, dan wordt dit uitgebreid besproken met de patiënt en zijn naaste(n) en bespreken we eventuele alternatieven ergens anders. Ook de verwijzer wordt hierover geïnformeerd.

Verwijzing noodzakelijk

Om voor een behandeling in het Rijnstate Depressiecentrum in aanmerking te komen, is een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist nodig. Ook moet er sprake zijn van een therapieresistente depressie. Dit betekent dat er ten minste twee verschillende antidepressiva zijn geprobeerd, met of zonder combinatie van psychotherapie, zonder dat dit voldoende effect op de depressie had.

Wij ontvangen bij de verwijzing graag de al aanwezige informatie over eerdere behandelingen (zoals behandelverslagen en ontslagbrieven van andere instellingen). U ontvangt dan een uitnodiging voor een diagnostisch gesprek bij de psychiater, waarin wij samen met u beslissen of, en welke, aanvullende diagnostiek en/of behandelingen het beste bij u passen. Dit kan betekenen dat het behandelplan afwijkt van de therapie die uw eigen behandelaar heeft voorgesteld. Op dit moment geldt dat wij alleen patiënten behandelen uit de regio Arnhem.

Behandeling van complexe psychiatrische aandoeningen

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Rijnstate is landelijk een voorbeeld op het gebied van complexe psychiatrie in het ziekenhuis, in het bijzonder voor elektroconvulsietherapie (ECT) en de behandeling van therapieresistente stemmingsstoornissen en katatonie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: