1. Klachtenformulier
Ik heb een klacht
Medewerkster met headset in klant contact centrum

Klachtenformulier

Geslacht *

De klacht gaat overUw gegevens worden alleen gebruik bij het behandelen van de klacht. Om onderzoek te kunnen doen naar uw klacht en na te gaan welke medewerkers er bij betrokken zijn geweest, heeft de klachtenfunctionaris inzage nodig in de relevante onderdelen van uw medisch dossier. Door uw klacht in te dienen gaan wij er vanuit dat u hier akkoord mee bent.