1. Apotheek
Specialismen
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Apotheek

Wist u dat de ziekenhuisapotheek van Rijnstate jaarlijks meer dan 250.000 recepten verwerkt? In de apotheek werken ziekenhuisapothekers, apothekersassistenten en analisten samen om patiënten in het ziekenhuis van de juiste medicatie te voorzien. De ziekenhuisapotheek gaat over de medicatie voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Bent u voor een afspraak op een van onze poliklinieken geweest of gaat u na uw opname naar huis, dan kunt u terecht in de Poli-apotheek in Rijnstate Arnhem of Rijnstate Velp om uw medicatie op te halen.

Wat doet de ziekenhuisapotheek?

  • Advies, bewaking en begeleiding bij het gebruik van medicatie in het ziekenhuis.
  • Voor toediening gereedmaken van medicijnen voor patiënten in het ziekenhuis.
  • Steunpunt bijzondere bereidingen voor patiënten in de regio.
  • Bepalen van concentraties van geneesmiddelen in het bloed van patiënten.
  • Kwaliteitsbewaking van de (opslag van) medicijnen.
  • Onderzoek en scholing.

Bereiding van medicijnen

In de ziekenhuisapotheek worden geneesmiddelen voor toediening gereedgemaakt zoals RTA-spuiten, cytostatica en pijn- en antibioticapompen. Daarnaast ondersteunt de ziekenhuisapotheek decentraal de verpleeg- en behandelafdelingen bij het voor toediening gereedmaken van aseptische geneesmiddelen.

Medicijnpaspoort

Voor juist medicijngebruik is het belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u gebruikt. Noteer daarom alle medicijnen die u gebruikt op het medicijnpaspoort. Lees meer over het medicijnpaspoort.

Eigen laboratorium

De apotheek beschikt over een eigen, ISO15189 geaccrediteerd, laboratorium: het Laboratorium Klinische Farmacie (LKF). De analisten bepalen onder andere de concentraties van bepaalde geneesmiddelen in het bloed van patiënten. Ook controleren ze de kwaliteit van zelf bereide geneesmiddelen en de grondstoffen die daarvoor worden ingekocht. Er vinden regelmatige controles plaats, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.