Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Leveraandoeningen door alcoholgebruik

Door een lange periode veel alcohol te drinken kan uw lever beschadigen. Voor uitgebreide informatie over leveraandoeningen door alcoholgebruik verwijzen we u naar de website van de Maag Lever Darm Stichting.

Welke leveraandoeningen kunnen ontstaan door alcoholgebruik?

De verschillende fases van het ziekteproces bij leveraandoeningen door alcoholgebruik zijn:

 • Leververvetting (steatose)
 • Leverontsteking (hepatitis)
 • Leverfibrose: overgangsfase van hepatitis naar levercirrose
 • Levercirrose
 • Leverkanker (hepatocellulair carcinoom)

Als gevolg van een zeer grote hoeveelheid alcohol kan een acute alcoholische hepatitis optreden. Dit is een plotseling optredende leverontsteking.

Wat zijn de klachten?

Acute klachten:

 • Aangeschoten of dronken gedrag
 • Vermindering van het reactievermogen en het bewegingspatroon
 • Maagklachten, zoals misselijkheid en braken
 • Moeheid
 • Hoofdpijn
 • Gebrek aan eetlust
 • Pijn in de bovenbuik
 • Geelzucht
 • Soms koorts
 • Complicaties: stollingsproblemen, vochtophoping in de buik en hersenbeschadiging

Bij chronische klachten en als de lever ernstig beschadigd is:

 • Vermoeidheid
 • Geelzucht
 • Pijn in de bovenbuik
 • Jeuk
 • Gebrek aan eetlust
 • Gewichtsverlies
 • Blauwe plekken
 • Kleine spinvormige bloedvaatjes op de borst en bovenarmen
 • Borstvorming bij mannen

In een later stadium ontstaat stuwing in de bloedvaten van de lever, door de vorming van littekenweefsel. Doordat de druk in de bloedvaten in de lever toeneemt, zoekt het bloed een andere weg om te stromen. Door de toegenomen bloeddruk in de lever kan vocht vanuit de bloedvaten in de buikholte terechtkomen (ascites). Als de lever zijn functie niet goed meer kan uitoefenen, gaan op den duur ook andere organen minder goed functioneren. Hierdoor kunt u last krijgen van diarree, kortademigheid en diabetes (suikerziekte). Uiteindelijk kunnen ook de hersenen en nieren aangetast raken. Doordat de lever niet goed functioneert, treedt als het ware vergiftiging van de hersenen op. Hierdoor ontstaat verwardheid en kunt u uiteindelijk zelfs in coma raken.

Wat is de oorzaak?

Alcohol kan de oorzaak zijn van verschillende leveraandoeningen. Het is echter een misvatting dat alle leverziekten ontstaan door alcoholgebruik. Leveraandoeningen kunnen bijvoorbeeld ook ontstaan als gevolg van een infectie met een virus, een aangeboren afwijking, een erfelijke aandoening, een auto-immuunziekte of door langdurig medicijngebruik.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De MDL-arts heeft een aantal onderzoeksmogelijkheden:

 • Bloedonderzoek;
 • Röntgenonderzoek: echografie of MRI-scan;
 • Leverbiopsie.

Behandeling

De enige gerichte behandeling bij leveraandoeningen door alcoholgebruik, is stoppen met alcohol. Leververvetting en beginnende hepatitis kunnen genezen wanneer u volledig en definitief stopt met alcoholgebruik. Bij fibrose en levercirrose kunt u het proces afremmen door te stoppen met alcohol. Levercirrose kan niet genezen. Overige methoden kunnen zijn:

 • Medicijnen;
 • Het zo min mogelijk gebruiken van medicijnen die schadelijk zijn voor de lever;
 • Behandelen van de complicaties, bijvoorbeeld slokdarmspataderen;
 • Levertransplantatie.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: