1. Informatiebijeenkomst 'Chronische pijn en bewegen bij reuma'
Lege stoelen in diverse kleuren die opgesteld staan voor een congres

Informatiebijeenkomst 'Chronische pijn en bewegen bij reuma'

Op donderdag 12 oktober 2017 (Wereld Reumadag) organiseert de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem en omgeving in samenwerking met Rijnstate een informatieavond over het thema ‘chronische pijn en bewegen bij reuma’.

De bijeenkomst vindt plaats in Rijnstate Arnhem, Wagnerlaan 55 (Auditorium, route 81).

Programma

Tijdstip Onderwerp
19.00 uur Zaal open, gelegenheid voor een bezoek aan de informatiestands
19.30 uur Opening door Henriëtte Visser, voorzitter Reumapatiëntenvereniging
19.30 uur '(H)erkennen van pijn', door José Gerritzen, verpleegkundig pijnconsulent in Rijnstate
19.50 uur 'Chronische pijn en bewegen', door Jacqueline van Baars, oefentherapeut Cesar en coördinator Netwerk Chronische Pijn Arnhem eo
20.10 uur Pauze en gelegenheid om informatiestands te bezoeken
20.30 uur Interactieve workshop 'Dansbewegingen op muziek' door Natalie Lewin, dansdocente Dance for Health
21.30 uur Sluiting door Henriëtte Visser

Tijdens de lezingen kunt u vragen stellen. Daarnaast zijn er informatiestands aanwezig van het Reumafonds, de reumaverpleegkundigen, de POM uit Nijmegen en de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.

Voor wie?

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen met reuma zowel leden als niet leden van de Reuma patiëntenvereniging, betrokkenen en andere geïnteresseerden.

De toegang is gratis. De parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Verplichte aanmelding

Aanmelden is verplicht en kan vanaf 1 oktober via de website van de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. www.reuma-arnhem.nl, agenda of telefonisch via Ria Könning: 06 - 22340942.