Uitwisselen medische gegevens
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

‘Landelijk Schakelpunt belangrijk voor patiëntveiligheid’

Elst is koploper in de regio waar het gaat om het aantal patiënten dat zijn medische gegevens beschikbaar heeft gesteld voor het Landelijk Schakelpunt (LSP). De zes huisartsenpraktijken en twee apotheken in het dorp schreven twee jaar geleden gezamenlijk al hun patiënten aan om toestemming te vragen.

In eerste instantie stuurde ‘slechts’ 45 procent van de patiënten de antwoordenvelop terug. Op dit moment heeft echter al zo’n zeventig procent van de mensen gereageerd en vulde vrijwel iedereen een ‘ja’ in op het formulier. “In Elst zien we het belang van het LSP in en doen we daarom veel moeite om patiënten zover te krijgen hun medische gegevens te delen met andere zorgverleners in de regio”, zegt Marijke Corsten van huisartsenpraktijk Kleerekooper-Corsten.

Huisarts Marijke Corsten Landelijk Schakel Punt Huisarts Marijke Corsten van huisartsenpraktijk Kleerekooper-Corsten.

“We hebben dit met alle huisartsen en apotheken gezamenlijk opgepakt, zodat de mensen niet overal toestemming hoeven te geven. Maar het scheelt ons ook tijd. Ik hoef nu niet al mijn vierduizend patiënten afzonderlijk toestemming te vragen en uit te leggen wat het LSP inhoudt.”

Snel en betrouwbaar

Het Landelijk Schakelpunt zorgt voor een snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. Via het LSP kunnen ze actuele medische gegevens van patiënten opvragen. Zo krijgen ze een goed beeld van de patiënt en kunnen ze de juiste zorg bieden.

“Als ik een collega waarneem of een avond-, nacht- of weekenddienst draai, kan ik het huisartsendossier en het actieve medicatieoverzicht van de patiënt via het LSP-netwerk opvragen”, vertelt Marijke. “Ik hoef de patiënt dus niet eerst naar zijn gegevens en medicijngebruik te vragen voor ik hem kan helpen. Patiënten zijn daarbij vaak oud en vergeten dingen. Of er belt een familielid, dat ook niet alles weet. Nu heb ik met één druk op de knop alle belangrijke actuele gegevens over de gezondheid van de patiënt bij de hand.”

Patiëntveiligheid

Marijke Corsten maakt zowel in haar eigen praktijk als in de huisartsenpost gebruik van het LSP. Ze is tevreden over de werking van het elektronische netwerk. “Het is goed voor de patiëntveiligheid”, vindt ze. “Wil je iemand de juiste behandeling en medicijnen voorschrijven dan is het belangrijk dat je het actuele medicatieoverzicht kent. Bij het medicatieoverzicht worden ook de contra-indicaties en intoleranties aangegeven. Als een patiënt iets niet mag hebben of ergens niet tegen kan, dan blokkeert het systeem en kan ik het niet voorschrijven.”

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: